Faktoring s računovodstvenog i poreznog motrišta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Faktoring s računovodstvenog i poreznog motrišta
Stranica:
40.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Stjepan KOLAČEVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Faktoring je financijski i pravni posao u kojem faktor kupuje potraživanja od klijenta na temelju ugovora o faktoringu. Autor u članku pojašnjava vrste faktoringa i njihovo računovodstveno praćenje u poslovnim knjigama klijenta – prodavatelja potraživanja i faktora, i to u skladu računovodstvenim standardima. Pritom se posebna pozornost daje poreznom položaju poslova faktoringa s motrišta poreza na dodanu vrijednost i poreza na dobitak.

1. Uvod
2. Vrste faktoringa
3. Računovodstveni postupci u faktoringu
4. Porezno motrište faktoringa
5. Prodaja dospjelih i nenaplativih potraživanja
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo