Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
107.
Autor/i:
Sažetak:

I. Porez na dodanu vrijednost

  • Priznavanje rashoda i pretporeza kod poduzetnika koji grade nekretnine za prodaju na tržištu
  • Primjene stope PDV-a na pogrebnu opremu – lijesove i urne
  • Oslobođenje od plaćanja PDV-a za zdravstvene usluge

1. Oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 39. st. 1. t. b) Zakona

2. Oslobođenje od plaćanja PDV-a iz čl. 39. st. 1. t. c) i e) Zakona

3. Područje primjene oslobođenja od plaćanja PDV-a za zdravstvene usluge

  • Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost na manja pakiranja sjemenja, lukovica cvijeća - repromaterijal u poljoprivredi
  • Porezni tretman usluge procesiranja platnih kartica
  • Obračun PDV-a prilikom terećenje za troškove po osnovi sudske presude
  • Porezni tretman naknade za obradu zahtjeva kod faktoringa
  • Pojašnjenje poreznog tretmana isporuka zdravstvenih usluga koje obavi trgovačko društvo

III. Porez na dohodak

  • Troškovi prijevoza na posao i s posla

V. Drugi porezi, pristojbe i davanja

  • Primjena čl. 8. Općega poreznog zakona (Nar. nov., br. 115/16.) – obveza čuvanja porezne tajne
Hashtags: