Pravo i porezi 2/2017

Web izdanje 8,99
Europski nalog za blokadu računa
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Određena pitanja prisilnoga založnopravnog osiguranja na nekretnini na temelju tzv. jedinstvenog instrumenta iz Direktive 2010/24/EU
Autori: Prof. dr. sc. Nataša ŽUNIĆ-KOVAČEVIĆ
Doc. dr. sc. Gabrijela MIHELČIĆ , dipl. iur.
Pregled novog Zakona o javnoj nabavi (II.)
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Strane javne isprave u pravnom prometu u RH (s praksom i osvrtom na porezni postupak – promet nekretnina)
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Mogućnosti i rizici javno-privatnog partnerstva: financijsko-znanstvena analiza (mišljenje znanstvenog savjeta pri Saveznom ministarstvu financija)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Strategije za izbjegavanje, sprječavanje i upravljanje sukobom interesa na tržištu kapitala (I.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.
Zaštita potrošača kod online kupoprodaje i plaćanja
Autori: Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ
Stefan KOVČALIJA , mag. iur.
O Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR
De minimis potpore u pravu tržišnog natjecanja
Autor: Ana POŠĆIĆ , mag. iur.
Osnivanje d.o.o.-a s jednim članom (II.)
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Pravo na žalbeni trošak zastupanja u postupku delegacije predmeta
Autor: Josip TURKALJ , dipl. iur.
Procesnopravni institut jus standi in judicio u parničnom postupku
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.
Videonadzor na radnom mjestu
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2017. godinu
Autor: Alan VAJDA , mag. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Odgovori na pitanja pretplatnika