Zaštita potrošača kod online kupoprodaje i plaćanja

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Zaštita potrošača kod online kupoprodaje i plaćanja
Stranica:
58.
Autor/i:
Autori: Doc. dr. sc. Emilia MIŠĆENIĆ
Stefan KOVČALIJA , mag. iur.
Sažetak:

      Potrošačka online kupoprodaja i plaćanje predstavljaju povezane pravne poslove koji se ostvaruju na virtualnoj, mrežnoj razini elektroničke trgovine te koji podliježu uređenju različitih pravnih propisa. Način na koji se sklapaju odnosni ugovori, elektronički oblik ugovora sklopljenog online i modalitet izvršenja novčane obveze potrošača kroz elektroničko plaćanje uvjetuje prioritet primjene posebnih propisa koji sadržavaju određene pravne instrumente kojima se štite potrošači kao slabija ugovorna strana. Stoga je cilj ovog članka ponajprije predstaviti kompleksni pravni okvir kojim se u hrvatskom pravu uređuje zaštita potrošača kod online kupoprodaje i plaćanja te odrediti pravilnu hijerarhiju pravnih propisa koji se primjenjuju na odnosne potrošačke ugovorne odnose.

1. Uvod
2. Pravni okvir
3. Potrošačka online kupoprodaja
4. Potrošačko online plaćanje
5. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo