Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
164.
Autor/i:
Sažetak:
  • Odgoda ovrhe na nekretnini. Odgoda ovrhe na nekretnini moguća je na temelju prijedloga ovršenika, ovrhovoditelja i treće osobe.
  • Zaštita patenta. Patent je isključio pravo priznato za izum koje štiti nositelja patenta u pogledu gospodarskog iskorištavanja izuma.
  • Pripajanje trgovačkog društva ustanovi. Ustanova se može pripojiti trgovačkom društvu, ali se trgovačko društvo ne može pripojiti ustanovi
  • Pripajanje i radni odnosi. Kod pripajanja jednog poslodavca drugome poslodavcu (ako su oba trgovačka društva), prenose se i svi ugovori o radu radnika društva koje se pripaja drugome društvu
  • Zastupanje trgovačkog društva prema članovima uprave. Nadzorni odbor zastupa trgovačko društvo prema članovima uprave
  • Prestanak ugovora o radu otkazom i godišnji odmor. Kod ugovora o radu otkazom poslodavac je obvezan omogućiti radniku korištenje godišnjeg odmora prije odjave s obveznih osiguranja, odnosno, ako to ne učini, poslodavac mu je dužan isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor
  • Sudska zaštita prava iz radnog odnosa. Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji poslodavcu, bez obzira na njegovu uputu, nije prethodno podnio zahtjev za ostvarenjem prava iz radnog odnosa
  • Poslovi s posebnim uvjetima rada i s otežanim uvjetima rada. Poslovi s posebnim uvjetima rada su ujedno poslovi s otežanim uvjetima rada, s tim da poslovi s otežanim uvjetima rada mogu biti i drugi poslovi.
  • Poslovno uvjetovani otkaz - dopuštenost. Više ne postoji odredba Zakona o radu prema kojoj je poslovno (ili osobno) uvjetovani otkaz dopušten samo ako poslodavac koji zapošljava više od devetnaest radnika, ne može obrazovati ili osposobiti radnika za rad na nekim drugim poslovima, odnosno ako postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati od poslodavca da obrazuje ili osposobi radnika za rad na nekim drugim poslovima.
  • Prijevoz na posao i s posla – naknada. U načelu, radnik koji je na službenom putu, na bolovanju i u drugim slučajevima izostanka s posla na svome uobičajenom mjestu rada, ne bi imao pravo na naknadu za prijevoz na posao i s posla (za vrijeme odsutnosti s posla).
Hashtags: