Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
Stranica:
117.
Autor/i:
Sažetak:

II. Posebni porezi i trošarine

 • Predmet oporezivanja e-tekućina
 • Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU
 • Posebni porez na motorna vozila
 • Uplata obveze trošarine od strane malog proizvođača jakih alkoholnih pića za 2016.
 • Veletrgovina naftnim bitumenom tarifne oznake KN 2713 sukladno Zakonu o trošarinama
 • Tumačenje propisa o trošarinama kod razvrstavanja kupaca i obračuna trošarine na električnu energiju
 • Obveza plaćanja posebnog poreza na motorna vozila
 • Olakšice kod unosa motornog vozila za invalide
 • Porezno odobrenje za registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima

1. Općenito

2. Dostava odobrenja

3. Izmjena i/ili dopuna poreznog odobrenja

4. Prestanak važenja poreznog odobrenja

5. Ukidanje poreznog odobrenja

6. Prijava za upis u registar proizvođača i trgovaca motornim vozilima – ovlaštenje za rad

7. Postupanje registriranog trgovca rabljenim motornim vozilima

8. Klasifikacija oznake i dosjei u aplikativnom sustavu Carinske uprave, upravne pristojbe

9. Primjena upute

 • Način obračuna posebnog poreza na motorna vozila
 • Posebni porez na motorna vozila, prijelazne i završne odredbe
 • Ishođenje statusa male nezavisne pivovare
 • Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU
 • Zakon o posebnom porezu na motorna vozila - uvećanje koeficijenta obujma motora
 • Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
 • Primjena načela ne bis in idem u trošarinskom postupanju kod izdavanja prekršajnog naloga i postupka naplate trošarine radi nezakonitog posjedovanja sitno rezanog duhana
 • Obavijest o poreznom statusu motornih vozila
 • Tumačenje propisa o trošarinama - energenti
 • Uputa o uvjetima i načinu ostvarivanja oslobođenja od plaćanja trošarine za uporabu energenata i električne energije u kogeneracijskim, mineraloškim, metalurškim i elektrolitskim procesima, procesima kemijske redukcije te ostalim uporabama

1. Opće odredbe

2. Način ostvarivanja oslobođenja od plaćanja trošarine

3. Proizvodni procesi u kojima se koriste energenti i električna energija oslobođena od plaćanja trošarine

4. Energenti koji se koriste za druge namjene, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje ili kao dodatak pogonskom gorivu ili gorivu za grijanje

5. Električna energija koja se koristi za proizvodnju električne energije te za održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije

6. Primjena upute i prijelazne odredbe

 • Uporaba motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU
 • Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila - tumačenje vremenskog razdoblja pada vrijednosti
 • Unos energenta tarifne oznake 3811 90 00 iz druge države članice
 • Otprema alkoholnih pića iz Republike Hrvatske u drugu državu članicu EU
 • Iskazivanje trošarine na računima prodaje trošarinskog proizvoda – piva
 • Uputa o posebnostima zastupanja trošarinskih i poreznih obveznika u vezi s uporabom sustava elektroničke razmjene podataka za podnošenje trošarinskih obrazaca i obrazaca posebnih poreza (sustava e-Trošarine)

1. Uvodne odredbe

2. Postupak opunomoćivanja – uporaba G2B servisa Carinske uprave

3. Opoziv punomoći

4. Odgovornost

5. Primjena upute

 • Tumačenje članka 67.a Zakona o trošar
Hashtags: