Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2021
Članak:
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Stranica:
65.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće. Pitanja vezana uz određivanje svote te naknade i obračun doprinosa i ostalih javnih davanja glede svote te nakna de utvrđena su propisima i autonomnim aktima (koji uređuju prava radnika) poslodavca koji je obveznik njihove isplate. Prema odredbama Zakona o radu radnici pod određenim uvjetima ostvaruju pravo na godišnji odmor, i to puni ili razmjerni dio, dok regres predstavlja materijalno pravo radnika koje se može ostvariti samo na temelju akata koji uređuju prava radnika. O svemu tome detaljnije pišemo u nastavku.

  1. Uvod
  2. Isplata neoporezivog i oporezivog regresa
  3. Ovrha i isplata regresa u gotovu novcu
Hashtags:
#GodišnjiOdmor, #NaknadaPlaće, #OvrhaNaPlaći, #Regres