Nadležnost suda u sporovima radi regresnih zahtjeva


Predmet: Općinski sudovi uvijek sude u prvom stupnju u sporovima radi regresnih zahtjeva iz zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Broj presude: Gr1 498/2020-2, od 30. studenog 2020., od 18.01.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U ovom predmetu postupak je pokrenut podnošenjem tužbe Općinskom građanskom sudu u Z veljače 2020 koji se rješenjem poslovni broj P 00 5 od oglasio stvarno nenadležnim za rješavanje te je riješio da će spis ustupiti Trgovačkom sudu u Z Izmjenama i dopunama ZPP koje su stupile na snagu 1 rujna 2019 čl 34 st 1 toč 9 ZPP propisano je da općinski sudovi među ostalima u parničnom postupku uvijek sude u prvom stupnju u sporovima radi regresnih zahtjeva iz zdravstvenog mirovinskog i invalidskog osiguranja koja odredba isključuje nadležnost trgovačkog ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu