Nadležnost suda u sporovima radi regresnih zahtjeva


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu