Skraćeni rad – izvorište, funkcija i primjena koncepta u Njemačkoj

Časopis: Pravo i porezi - 6.2020
Članak:
Skraćeni rad – izvorište, funkcija i primjena koncepta u Njemačkoj
Stranica:
24.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.
Sažetak:
Anticipirajući uvođenje skraćenog rada u RH (ili kako se ponegdje navodi – skraćenoga radnog vremena), u ovom se članku kratko i pregledno iznose osnovna obilježja skraćenog rada u Njemačkoj. Posebno se obrađuju pojam, vrste, funkcije, pretpostavke takva rada, ali i njegove povoljne i nepovoljne posljedice kako za zaposlene tako i za poslodavce. U Njemačkoj je riječ o modelu starijem od stotinu godina, međutim, relevantno uređenje na koje mnogi svjetski poredci obraćaju pozornost je ono recesijsko iz 2008. i pandemijsko iz ožujka 2020. godine.
1. Uvodno
2. Razvoj koncepta
3. Kako funkcionira Kurzarbeit
4. Pretpostavke za dodjelu naknade
5. Postupak prijave za naknadu za skraćeni rad
6. Neto-plaća radnika
7. Porezi, doprinosi i druga davanja na plaću
8. Kurzarbeit u praksi
9. Uloga radničkih vijeća
10. Rezultati
11. Nedostatci modela
12. Zaključno – Kurzarbeit u Europskoj uniji i Republici Hrvatskoj
Hashtags:
#Kurzarbeit, #Pravo, #RadnoPravo, #SkraćenoRadnoVrijeme, #UsporednoPravo