Električni romobili i slična vozila – sigurnosno-osigurateljni izazov

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Električni romobili i slična vozila – sigurnosno-osigurateljni izazov
Stranica:
44.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Marijan ĆURKOVIĆ
dr.sc. Šime Savić
Sažetak:

Današnje je doba – doba prometa, masovne uporabe raznih prijevoznih sredstava – doba koje zahtijeva brzinu i mobilnost. Zadovoljavanju tih potreba služe pronalasci i pojave novih sredstava. U trenutku pojave ona nisu opasnost za okolinu. Ipak, njihovom masovnom proizvodnjom i uporabom postaju izvorom rizika ne samo za svoje korisnike nego i za treće osobe koje sudjeluju u prometu. Jedan od takvih izuma su i električni bicikl, električni romobil i slična vozila. Njihov pravni režim donedavno je bio pravno nedefiniran. Njihova je masovna uporaba iznjedrila potrebu pravnog definiranja sigurnosnih uvjeta koje moraju ispunjavati da bi bili sudionici u prometu. Posljedično, nameće se i potreba zaštite korisnika takvih sredstava od posljedica nesreća koje mogu izazvati, ali i zaštite trećih osoba koje korisnici e-prijevoznih sredstava oštete uporabom tih sredstava. Treće oštećene osobe moraju dobiti naknadu štete koju im prouzroče korisnici takvih sredstava. Na koji način osigurati tu zaštitu trećih osoba? To je pitanje na koje odgovaraju zemlje u kojima je pojava takvih prometala dosegla kritičnu točku i kod kojih nesreće izazvane tim vozilima postaju redovna pojava. Najizglednije sredstvo jest uvođenje obveze osiguranja od odgovornosti vlasnika / korisnika tih sredstava za štete prouzročene trećim osobama.

1. Pojava električnih romobila i sličnih prometala
2. Definicija e-romobila
3. Pokušaj unifikacije pravila o e-romobilima na razini EU-a
4. Rješenja na nacionalnoj razini pojedinih država članica EU-a
5. Odgovornost za štetu i osiguranje od odgovornosti
6. Situacija u RH
7. Rješenje de lege ferenda u RH
 

Hashtags:
#ElektričniRomobil, #OdgovornostZaŠtetu, #Pravo, #PravoEU