Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
90.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

1. „Korona-obveznice“
2. Protestacija i rezervacija
3. Citiranje općih akata
4. Delegirani akti EU-a
5. Provedbeni akti EU-a

Hashtags: