Europska potvrda o nasljeđivanju

Časopis: Pravo i porezi - 7.2020
Članak:
Europska potvrda o nasljeđivanju
Stranica:
48.
Autor/i:
Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Europska potvrda o nasljeđivanju uvedena je Uredbom (EU) br. 650/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju. Uredba je donesena 4. srpnja 2012. godine te se primjenjuje na nasljeđivanje osoba koje su umrle 17. kolovoza 2015. ili nakon tog datuma. U članku se određuju svrha i sadržaj Potvrde, raspravljaju određena pitanja uz njezino izdavanje, posebice troškovi izdavanja, rok važenja ovjerenih preslika Potvrde, ispravak, izmjena ili opoziv i privremena obustava učinaka Potvrde i njezini učinci. Sadržan je i osvrt na otvorena pitanja uz zahtjeve za upis prava vlasništva na nekretninama u zemljišne knjige na temelju Potvrda.

1. Uvod: određenje i svrha potvrde
2. Nadležno tijelo i zahtjev za izdavanje potvrde
3. Izdavanje potvrde
4. Sadržaj potvrde
5. Ispravak, izmjena ili opoziv potvrde
6. Pravni lijekovi
7. Učinci potvrde
8. Posebno o upisu promjena prava na nekretninama
9. Zaključne napomene

Hashtags:
#EuropskaPotvrdaONasljeđivanju, #JavneIsprave, #Pravo, #PravoEU