Nova Uredba o uredskom poslovanju

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Nova Uredba o uredskom poslovanju
Stranica:
10.
Autor/i:
Terezija MARIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Nova Uredba o uredskom poslovanju stupila je na snagu 10. srpnja 2021. godine. Njezina puna primjena trebala bi dovesti do stvarne i velike reforme u obavljanju poslova državne uprave i u bitnome ubrzati i pojednostaviti komunikaciju unutar javnopravnih tijela, između javnopravnih tijela te, napokon, između javnopravnih tijela i građana. Osim navedenoga, nova pravila uredskog poslovanja povećavaju transparentnost rada službenih osoba jer se u informacijskom sustavu elektroničkog uredskog poslovanja bilježi svaka radnja od zaprimanja podneska do otpreme akta i, u konačnici, pripreme dokumentarnog gradiva za izlučivanje ili predaju nadležnom arhivu.

  1. Uvod
  2. Primarno elektroničkim putem
  3. Predmet i obveznici primjene Uredbe o uredskom poslovanju
  4. Definicije pojmova
  5. Novine u postupanju s predmetima i pismenima
  6. Administrativno-tehnička obrada akta
  7. Informacijski sustav uredskog poslovanja
  8. Zaključno
Hashtags:
#UredskoPoslovanje