Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova zbog rasta cijena građevinskog materijala

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova zbog rasta cijena građevinskog materijala
Stranica:
46.
Autor/i:
Tomislav SADRIĆ , mag. iur.
Sažetak:

U članku se sagledava problematika utjecaja naglog porasta cijena građevinskog materijala na postojeće ugovore o javnoj nabavi radova. analiziraju se mogućnosti i granice prilagodbe ugovorene cijene radova prema obveznopravnim i javnonabavnim propisima te se pokušava odgovoriti na pitanje o međuodnosu obveznopravnih i javnonabavnih normi koje uređuju pitanje izmjene cijene radova i ugovora o javnoj nabavi.

  1. Uvod
  2. Zaključak
  3. O cijeni i promjenama cijene radova prema ZOO-u
  4. O izmjenama ugovora o javnoj nabavi prema ZJN-u
  5. Međuodnos ZOO-a i ZJN-a
  6. Zaključak
Hashtags:
#GrađevinskeUsluge, #JavnaNabava, #RastCijena