Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Indeksna klauzula, klizna skala i promjena cijene kod ugovora o građenju
Stranica:
39.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

Brze, dinamične i izrazite promjene cijena koje su sada prisutne u RH snažno pojačavaju interes za onim institutima obveznog prava koji služe očuvanju stvarne vrijednosti činidbe. Među njih spadaju dva mehanizma koje stranke izabiru i uređuju ugovornim klauzulama – indeksna klauzula i klizna skala – a koje su do sada bile u praksi podosta zasjenjene analizama i raspravama o nekim drugim zaštitnim klauzulama. Međutim, posebno u području graditeljstva, tj. kod ugovora o građenju, u vrlo kratkim razdobljima, gotovo kao nikada do sada, pojavljuju se promjene cijene elemenata na temelju kojih se određuje cijena radova, što pozornost adresata usmjerava na mehanizme Zakona o obveznim odnosima koji u određenim situacijama i kod određenih vrsta ugovaranja cijene pružaju mogućnost korekcije tih cijena, a time i očuvanje stabilnosti stvarne vrijednosti činidbe (izvedenih radova). Treba naglasiti da su se do sada gotovo svi mehanizmi obrađeni u ovome članku u praksi razmatrali u kontekstu dugoročnih ili najmanje srednjoročnih ugovornih odnosa, a da se sada njihovo pojavljivanje pokazuje smislenim i opravdanim i kod ugovora na vrlo kratki rok. Ovaj je članak svojevrstan odgovor na velik interes čitatelja časopisa Pravo i porezi i korisnika RRiF-ovih usluga za ovu temu.

  1. Uvodno o monetarnom nominalizmu u obveznim odnosima
  2. Indeksna klauzula u obveznom pravu
  3. Upis hipotekarnog osiguranja tražbine iskazane pomoću indeksne klauzule u zemljišne knjige
  4. Klizna skala
  5. Promjene cijene kod ugovora o građenju

Hashtags:
#IndeksnaKlauzula, #KliznaSkala, #UgovorOGrađenju