Elektronička ovrha

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Elektronička ovrha
Stranica:
15.
Autor/i:
Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

Posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020. godine unesene su novine u sustav ovrhe, posebno u ovrsi na temelju vjerodostojne isprave. Kao novina ističe se elektronifikacija. Donesen je i Pravilnik o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku kojim su određene daljnje osnove elektroničke ovrhe. Citirani Pravilnik o obrascima na snazi je od 15. rujna 2021. godine. Međutim, prijelaznim i završnim odredbama Pravilnika propisano je da će ministar nadležan za poslove pravosuđa donijeti odluku kojom će utvrditi jesu li ispunjeni tehnički uvjeti za elektroničku komunikaciju između sudionika u ovršnom postupku te da će se, dok to ne bude slučaj, prijedlozi za ovrhu podnositi prema odredbama OZ-a prije donošenja i stupanja na snagu ZID OZ-a 2020.

Iako Pravilnik o obrascima još nije bio stupio na snagu, 24. kolovoza 2021. godine donesen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima u ovršnom postupku, načinu elektroničke komunikacije između sudionika i načinu dodjele predmeta u rad javnom bilježniku te objavljen u Narodnim novinama broj 94/21.

Novine u sustavu ovrhe na temelju vjerodostojne isprave sastoje se i od propisivanja položaja javnih bilježnika kao povjerenika suda te jedinstvene naknade za postupanje javnih bilježnika. S ciljem usklađivanja s novinama koje je unio ZID OZ 2020., u ovrhu na temelju vjerodostojne isprave donesen je 25. siječnja 2021. godine novi Pravilnik o naknadi i nagradi javnih bilježnika u ovršnom postupku.

U ovom će se osvrtu analizirati i raspraviti određena pitanja elektroničke ovrhe prema ZID OZ-u 2020. i Pravilniku o obrascima, dok će u posebnoj dionici biti riječ o novom Pravilniku o naknadi u sustavu elektroničke ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

  1. Uvodne napomene
  2. Podnošenje prijedloga za ovrhu u elektroničkom obliku
  3. Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave: povjeravanje u rad javnom bilježniku
  4. Postupanje po prijedlozima za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave
  5. Postupanje po prigovoru ovršenika protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave
  6. Podnošenje rješenja o ovrsi Financijskoj agenciji na provedbu
  7. Naknada javnih bilježnika u ovršnom postupku na temelju vjerodostojne isprave
  8. Zaključne napomene
Hashtags:
#ElektroničkaOvrha, #Ovrha