Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 5.2024, str. 120
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pravo plodouživanje osobna služnost pobuda za sklapanje ugovora čl 322 i čl 273 ZOO a u vezi ...

Mišljenja
Utvrđivanje osnovice poreza na promet nekretnina (vlasništvo RH)
Petak, 15.03.2024, 410-20/23-01/269

Davatelj: Porezna uprava

pip - 3.2024, str. 10
Osvrt na odluku Ustavnog suda Republike Hrvatske br. U-I/331/2021 o ukidanju odredaba Ovršnog zakona
Autor: Tomislav PETROV , mag. iur.

Ustavni sud Republike Hrvatske je na samom kraju 2023 godine u prosincu donio odluku kojom je pokrenuo postupak za ocjenu ...

rrif - 3.2024, str. 25
Računovodstvo nagrade za dobro obavljenu uslugu – napojnice
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Korisnik usluga može dobro nagraditi obavljenu uslugu ostavljanjem napojnice pružatelju usluge Od 1 siječnja ove godine u poreznom je sustavu ...

obav - 2.2024, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, OBRAČUN POREZA NA DOHODAK, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

rrif - 1.2024, str. 86
Ovrha na plaći u 2024. godini – novosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Prilikom obračuna plaće naknade plaće i ostalih stalnih i ili povremenih novčanih primitaka te njihove isplate nezaobilazno i vrlo važno ...

Vijesti
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2024. godini
Petak, 29.12.2023.

Državni zavod za statistiku svojom Objavom Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj ...

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Srijeda, 20.12.2023.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

rrif - 12.2023, str. 132
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

Pitanja i odgovori
Ustega isplate dijela plaće radnika zbog pogrešne isplate prethodne plaće u većoj svoti
Petak, 27.10.2023.

Je li poslodavac ovlašten radniku kojemu je pogreškom isplaćena veća svota plaće smanjiti narednu plaću za više isplaćenu plaću u ...

Snimka webinara
Računovodstveni i porezni položaj nekretnina, trajanje 190 min
Utorak, 06.06.2023.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , glavna urednica

pip - 2.2023, str. 29
Sudjelovanje poslodavca u ovrsi
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Tijekom lipnja 2022 godine objavljen je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona Iako nije bila riječ o ...

obav - 2.2023, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Vijesti
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2023.
Ponedjeljak, 02.01.2023.

Državni zavod za statistiku svojom Objavom Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj ...

rrif - 1.2023, str. 74
Novosti u ovrsi na plaći u 2023. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom listopada 2022 godine donesene su zadnje izmjene Ovršnog zakona kojima se provodi usklađenje sa Zakonom o uvođenju eura kao ...

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Četvrtak, 15.12.2022.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

Snimka webinara
Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka, trajanje 210 min
Utorak, 13.12.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Sudska praksa
Prijenos vlasništva - ovrha
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Rijeci

rrif - 12.2022, str. 144
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

pip - 12.2022, str. 101
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Pobijanje dužnikove pravne radnje čl 66 ZOO a Tužitelj tužbeni zahtjev temelji na činjenicama osnovom kojih može ...

rrif - 10.2022, str. 87
Odricanje od plaće u korist druge osobe
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Radnik može od poslodavca zatražiti da plaću umjesto njemu isplati nekome drugome na račun Koja je razlika između odricanja od ...

pip - 10.2022, str. 15
Porezni položaj primitaka članova nadzornih odbora, upravnih vijeća, skupština i drugih njima odgovarajućih tijela
Autori: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku na sažet i jezgrovit način razmatraju primitci ostvareni s osnove članstva u nadzornom odboru upravnom odboru ...

Sudska praksa
Predmnijevani vlasnik - nedopuštenost ovrhe
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Karlovcu

rrif - 9.2022, str. 56
Računovodstvo kapitala, porezi, plaće i radni odnosi

U nekoliko odgovora na pitanja iz prakse daju se objašnjenja o mogućem postupanju Neka rješenja koja su poduzetnici odabrali mogla ...

Sudska praksa
Stjecanje bez osnove
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

pip - 6.2022, str. 98
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO 31 Zastarni rok čl 371 ZOO a 91 Nije osnovana tvrdnja da bi zastarni rok počeo teći ...

Vijesti
Ovrha na jedinoj nekretnini dužnika
Srijeda, 11.05.2022.

U praksi se često postavlja sljedeće pitanje Može li se ovršiti jedina nekretnina ovršenika Ovršnim zakonom je vrlo sužena mogućnost ...

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 09.05.2022.

Županijski sud u Zagrebu

pip - 4.2022, str. 49
O „nužnosti“ jedine nekretnine za ovrhu (nekoliko praktičnih pitanja)
Autor: Izv.prof.dr.sc. Gabrijela Mihelčić

U ovom članku autorica raspravlja o pitanjima vezanim za pravila o tzv zaštićenoj nekretnini i o zaštiti ovrhovoditelja te o ...

Sudska praksa
Neodređenost tužbenog zahtjeva
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zadru

Sudska praksa
Ovršni postupak - pasivna legitimacija
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Zadru

Sudska praksa
Ovrha i ugovor cesiji
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Splitu

Sudska praksa
Ovršni postupak i interventne mjere
Ponedjeljak, 14.02.2022.

Županijski sud u Splitu

Snimka webinara
Ovrha na plaći i kompenzacije plaće, trajanje 117 min
Srijeda, 02.02.2022.

rrif - 2.2022, str. 183
Položaj autora prema novom propisu o autorskom pravu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Tko je autor kao fizička osoba u svjetlu novog propisa kojim se uređuju autorska prava te što je s praktičnog ...

pip - 2.2022, str. 88
Domaća sudska praksa i stajališta

Pravo na uzdržavanje čl 289 OBZ a Ako je otac podmirivao i novčanu obvezu majke kao obveznika uzdržavanja onda ...

obav - 2.2022, str. 15
II.PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Pitanja i odgovori
Novi tzv. republički prosjek kod ovrhe na plaći i drugim stalnim primitcima
Ponedjeljak, 10.01.2022.

S obzirom na to da se mijenja svake kalendarske godine koliko sada iznosi tzv republički prosjek kod ovrhe na plaći ...

Sudska praksa
Nedopuštenost ovrhe
Ponedjeljak, 10.01.2022.

Županijski sud u Šibeniku

Vijesti
Nova svota zaštićenog dijela plaće od ovrhe u 2022.
Ponedjeljak, 03.01.2022.

Državni zavod za statistiku svojom Objavom Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama RH za razdoblje siječanj ...

pip - 1.2022, str. 65
Aktualna pitanja minimalne plaće
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom prosinca prošle godine stupile su na snagu prve novele propisa koji u statusnom smislu uređuje primitak nominiran kao minimalna ...

rrif - 1.2022, str. 81
Novosti u ovrsi na plaći u 2022. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku na sažet i pojednostavljen način navodi novosti u vezi s ovrhom na plaći u 2022 godini ...

Vijesti
Obrt i ovrha
Ponedjeljak, 27.12.2021.

Što je karakteristično u slučaju ovrhe nas obrtnikom Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom ...

Sudska praksa
Ovršni postupak - tijek zastarnog roka
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Zagrebu

Sudska praksa
Izjava o suglasnosti po zapljeni
Petak, 10.12.2021.

Županijski sud u Dubrovniku

rrif - 12.2021, str. 225
Obrt i ovrha
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pitanja ovrhe nad imovinom obrtnika i ona vezana za njegovu odgovornost nerijetka su u aktualnoj praksi Stoga jezgrovit osvrt na ...

rrif - 12.2021, str. 122
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu i naravi Neoporeziva ...

Sudska praksa
Ovrha na pokretninama
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Ovršni postupak - zastara
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci

Sudska praksa
Zahtjev za vraćanje neosnovano primljenog
Ponedjeljak, 15.11.2021.

Županijski sud u Rijeci