Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2021, str. 180
Elektronička ovrha kao novost u pokretanju ovrhe
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem studenoga 2020 godine stupile su na snagu zadnje izmjene i dopune Ovršnog zakona kojima se između ostaloga donosi i ...

pip - 10.2021, str. 76
Provedba ovršnog postupka radi naplate poreznog duga
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Autorica u članku razmatra aktualna pitanja provedbe ovršnog postupka u poreznim stvarima Naime ako je porezni dug dospio ovršni se ...

Vijesti
Elektronička ovrha
Utorak, 21.09.2021.

Zadnjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020 godine unesene su novine u sustav ovrhe posebno u ovrsi na temelju ...

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

pip - 9.2021, str. 15
Elektronička ovrha
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

Posljednjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2020 godine unesene su novine u sustav ovrhe posebno u ovrsi na temelju ...

Pitanja i odgovori
Uplata plaće u slučaju u kojemu blokirani radnik ne dostavi broj tekućeg računa poslodavcu / isplatitelju drugog primitka
Ponedjeljak, 12.07.2021.

Kako blokiranome radniku uplaćivati plaću ako poslodavcu bude dostavljen samo broj zaštićenog računa, a ne i tekućeg računa?

rrif - 7.2021, str. 65
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora poslodavac je obvezan radniku isplaćivati naknadu plaće Pitanja vezana uz određivanje svote te naknade i ...

pip - 7.2021, str. 62
Aktualna pitanja naknade plaće za vrijeme godišnjeg odmora i regres
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja vezana za određivanje svote naknade plaće za vrijeme korištenja ...

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe na naknadi za vrijeme godišnjeg odmora
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Uplaćuje li se naknada za vrijeme godišnjeg odmora na radnikov zaštićeni račun?

rrif - 5.2021, str. 86
Postupanje poslodavca u slučaju neisplate plaće
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Obveza poslodavca je obračunati i isplatiti plaću radniku najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec Ako poslodavac to ...

pip - 4.2021, str. 112
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

Obvezno pravo Raskid ugovora čl 361 ZOO a Za ocijeniti je da se nisu ostvarile pretpostavke iz čl 361 st ...

pip - 4.2021, str. 12
Status nekretnina u postupku ovrhe – osvrt na neka pitanja
Autor: Izv.prof.dr.sc. Slađana ARAS KRAMAR

U radu se analiziraju i raspravljaju pojedina rješenja Ovršnog zakona posebice nakon njegovih Novela iz 2014 2017 i 2020 godine ...

rrif - 3.2021, str. 99
Nove oznake osobnih primanja u nalozima za plaćanje
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Način popunjavanja naloga za plaćanje promijenio se još 2016 godine u skladu s odredbama Uredbe EU 260 2012 i Odlukom ...

pip - 2.2021, str. 11
Ovrha na primitcima koji imaju značajke drugog dohotka
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 i 1 21 časopisa Pravo i porezi objavljeni su članci o izuzimanju od ovrhe u svjetlu ...

obav - 2.2021, str. 12
II. Plaće - osnovice, stope poreza i prireza, doprinosi, uplatni računi i provedba ovrhe
Autor:

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

rrif - 1.2021, str. 77
Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi na plaći u 2021. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Krajem studenoga 2020 godine stupile su na snagu zadnje izmjene i dopune Ovršnog zakona kojima je između ostaloga proširen broj ...

pip - 1.2021, str. 51
Osvrt na aktualnosti u ovrsi na plaći
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 12 20 ovoga časopisa objavljen je članak o izuzimanju od ovrhe u svjetlu zadnje novele Ovršnog zakona U ...

Pitanja i odgovori
Ovrha na naknadi za obavljeni studentski posao
Utorak, 15.12.2020.

Zbog aktualne situacije angažirali smo za rad studenta izvođača On nas traži da mu naknadu uplatimo na njegov zaštićeni račun ...

Snimka webinara
Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi, trajanje 105 min
Srijeda, 09.12.2020.

Autor: I.P.

rrif - 12.2020, str. 122
Božićnica i ostale prigodne nagrade u vrijeme blagdana
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Tijekom prosinca u vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana radnicima i djeci radnika uobičajeno se daruju prigodne nagrade u novcu ...

pip - 12.2020, str. 16
Ovrha na temelju vjerodostojne isprave prema noveli Ovršnog zakona iz 2020. godine
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR

Dana 27 studenoga 2020 godine donesen je već dulje vrijeme najavljivan Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koji je ...

Sudska praksa
Ovrha i predstečajni postupak
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovršni postupak - zastara
Četvrtak, 26.11.2020.

Županijski sud

Snimka webinara
Računovodstvo graditeljske djelatnosti, trajanje 220 min
Utorak, 03.11.2020.

Autor: I.P.

pip - 11.2020, str. 141
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Ulaze li potpore HZZ a u nazivnik kod izračuna postotka priznavanja pretporeza za 2020 godinu za obveznike podjele pretporeza ...

pip - 11.2020, str. 21
Provedba ovrha kroz prijelazni etapni režim?
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U ovom se članku kratko propituje održivost i pravna obvezatnost prijelaznoga etapnog režima prilikom provedbe ovrha od 19 listopada 2020 ...

Sudska praksa
Odgoda ovrhe
Utorak, 20.10.2020.

Županijski sud

rrif - 10.2020, str. 96
Prestanak moratorija provedbe ovrhe na plaći – kako dalje
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U drugoj polovini ovoga mjeseca prestaje zastoj odnosno moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA te ...

pip - 10.2020, str. 12
Prestanak zastoja provedbe ovrhe na novčanoj tražbini ovršenika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Dana 18 listopada 2020 godine prestaje zastoj moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA te zastoj s ...

pip - 9.2020, str. 10
Što bi trebalo izmijeniti / dopuniti nadolazećim novelama Zakona o radu
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori se u ovome članku bave problematikom regulative aktualnog Zakona o radu i de lege ferenda Naime prema najavama u ...

Vijesti
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.

Dana 18 srpnja 2020 godine stupila je na snagu dopuna Odluka o produženju roka trajanja posebnih okolnosti Nar nov br ...

Mišljenja
Zastara i otpis potraživanja komunalne naknade
Ponedjeljak, 20.07.2020, 410-01/20-01/1148

Davatelj: Porezna uprava

Sudska praksa
Troškovi postupka
Ponedjeljak, 13.07.2020.

Županijski sud

Pitanja i odgovori
Provedba ovrhe radi namirenja budućih obroka po dospijeću
Ponedjeljak, 29.06.2020.

U kontekstu moratorija s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti na što se odnosi dio odredbe koji ...

pip - 6.2020, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Kolektivni višak radnika i prava radnika Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti nema nezaposlena osoba kojoj je prestao ...

rrif - 6.2020, str. 80
Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, regres i ovrha
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Prema odredbama Zakona o radu radnici pod određenim uvjetima ostvaruju pravo na godišnji odmor i to puni ili razmjerni ...

rrif - 6.2020, str. 78
Moratorij s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom ovog mjeseca stupio je na snagu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja ...

pip - 6.2020, str. 9
Primitci radnika i godišnji odmor – aktualna pitanja
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

S obzirom na trenutačno aktualna i značajna pitanja autori u članku razmataju porezno motrište i motrište doprinosa naknade plaće za ...

Vijesti
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.

Postoje dva instituta odnosno dvije vrste ovrhe na novčanoj tražbini dužnika kao višem pojmu a to su ovrha po računu ...

rrif - 5.2020, str. 34
Moratorij ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U drugoj polovini ovog mjeseca stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Njome je ...

pip - 5.2020, str. 14
Zastoj (moratorij) ovrha na novčanoj tražbini po računu koje provodi FINA
Autor: Mirjana SIROVICA , dipl. iur.

U drugoj polovini travnja 2020 godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima Njome je ...

pip - 5.2020, str. 12
Zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku daje sažet prikaz novodonesenog Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja ...

Vijesti
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.

Kako je poznato dana 18 travnja 2020 godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ...

Vijesti
Od 18. travnja odgoda (moratorij) ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Nedjelja, 19.04.2020.

Dana 18 travnja 2020 godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstivma Nar nov br ...

Sudska praksa
Ovrha na nekretnini
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovrha na djeljivim tražbinama
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Ovrha na novčanim sredstvima
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Otkup stanarskog prava
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudska praksa
Neosnovano prouzročeni troškovi
Ponedjeljak, 16.03.2020.

Županijski sud

Sudska praksa
Fiducijarno vlasništvo i ovrha
Ponedjeljak, 16.03.2020.

Županijski sud