Ovršni postupak - pasivna legitimacija


Predmet: Neosnovano se tvrdi da je jedina osoba za zastupanje D. predsjednik D., jer je čl. 4. Statuta propisano da D. zastupa predsjednik s time da skupština može ovlastiti i druge osobe, dakle, načelno društvo zastupa predsjednik D., s time da je zastupanje društva vanjska manifestacija vođenja poslova društva poduzimanjem pravnih radnji prema trećima te da se pod izrazom treće osobe valja razumjeti i radnike u društvu.

Broj presude: Gž-903/2021-2, od 12. listopada 2021., od 14.02.2022

Sud: Županijski sud u Zadru

Iz spisa predmeta proizlazi da je ovršni sud rješenjem pod poslovnim brojem Ovr 653 2020 od 2 lipnja 2020 odbio prijedlog ovršenika da se u smislu čl 210 st 1 Ovršnog zakona Narodne novine broj 112 12 25 13 93 14 55 16 73 17 i 131 20 dalje OZ naloži Fini da odgodi izdavanje naloga bankama za prijenos zaplijenjenih sredstava odnosno rješenje kojim će pljenidba i prijenos proglasiti nedopuštenim jer je ovršna isprava formalno pravno podobna za provedbu izvansudske ovrhe u smislu citiranih odredbi Pravilnika te da nije ostvaren istaknuti žalbeni razlog čl 50 st 1 točka 1 OZ a i zaključkom uputio tužitelja na pokretanje parničnog postupka radi proglašenja pljenidbe i prijenosa u postupku izravna naplate nedopuštenim sve temeljem odredbe čl 50 st 1 točka 7 OZ a jer je istakao i opugnacijski prigovor koji se ponavlja i u žalbi i predstavlja činjeničnu osnovu tužbe koja veže sud da obračun neisplaćene otpremnine izrađen na obrascu NO1 ovršenika ne veže jer da je obrazac potpisala neovlaštena osoba tajnik D V B dakle da nedostaje pasivna ovršna legitimacija O toj činjenici pobijana odluka nema razloga čime je po ocjeni ovog suda pobijana presuda ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu