Zapošljavanje korisnika obiteljske mirovine prema noveli Zakona o mirovinskom osiguranju

Časopis: Pravo i porezi - 9.2021
Članak:
Zapošljavanje korisnika obiteljske mirovine prema noveli Zakona o mirovinskom osiguranju
Stranica:
70.
Autor/i:
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prema zadnjim izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju, radni odnos mogu zasnovati i korisnici obiteljske mirovine najviše do polovine punoga radnog vremena a da im se ne obustavi isplata mirovine. O tome na zanimljiv i detaljan način, možete pročitati u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Ostale novosti vezane s korisnicima obiteljske mirovine koji se zaposle u polovini od punoga radnog vremena
  3. Izmjene u vezi s korištenjem najniže mirovine zaposlenim korisnicima mirovine
  4. Određivanje plaće umirovljenika zaposlenog do polovine punoga radnog vremena
  5. Prava zaposlenih umirovljenika s osnove radnog odnosa
  6. Prava iz zdravstvenog osiguranja zaposlenih korisnika mirovine
  7. Članovi uprave korisnici obiteljske mirovine

Hashtags:
#ObiteljskaMirovina, #RadUmirovljenika