Korištenje osobnog odbitka umirovljenika u radnom odnosu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2022
Članak:
Korištenje osobnog odbitka umirovljenika u radnom odnosu
Stranica:
142.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

Ako umirovljenik zasniva radni odnosa, uz određene uvijete može zadržati i isplatu mirovine. U tom slučaju primat će dva primitaka koji se prema propisima o oporezivanju dohotka smatraju dohotkom od nesamostalnog rada. Prilikom obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada, isplatitelji koriste osobni odbitak umirovljenika koji utječe na visinu plaće i mirovine. Stoga, postavlja se pitanje kako je umirovljeniku „najisplativije“ koristiti osobni odbitak: samo za isplatu mirovine, samo za isplatu plaće ili ga rasporediti na oba isplatitelja.

  1. Uvod
  2. Osobni odbitak koji može koristiti umirovljenik
  3. Obračun poreza i doprinosa iz / na mirovinu
  4. Obračun plaće za umirovljenika
  5. Godišnji porez na dohodak
  6. Zaključak
Hashtags:
#GodišnjiObračun, #HZMO, #Mirovina, #ObiteljskaMirovina, #OsobniOdbitak, #PosebniPostupak, #RadUmirovljenika, #StarosnaMirovina, #Umirovljenici