Izdavanje računa kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a)

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2021
Članak:
Izdavanje računa kod obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG-a)
Stranica:
174.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Poljoprivredna djelatnost može se obavljati kroz različite organizacijske oblike, a odabir organizacijskog oblika i njegov porezni položaj, najvećim dijelom, određuju obvezu izdavanja računa. Obveza izdavanja računa veže se i uz način prodaje te vrstu kupca – krajnji kupac (građanin) ili pravna odnosno fizička osoba (obrtnik). Kada je obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) obveznik izdavanja računa i kada oni postaju predmetom fiskalizacije, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Obveza izdavanja računa
  3. Fiskalizacija u prometu gotovinom
  4. Sadržaj računa koje izdaje OPG
  5. Zaključak
Hashtags:
#Fiskalizacija, #IzdavanjeRačuna, #OPG, #SamoposlužniUređaji