Računovodstvo prodaje putem samoposlužnih uređaja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2022
Članak:
Računovodstvo prodaje putem samoposlužnih uređaja
Stranica:
15.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prodaja putem samoposlužnih uređaja odnosno različitih vrsta automata, u doba pandemije prouzročene virusom COVID-19 doživjela je svoj novi procvat. Relativno niski troškovi održavanja i punjenja uređaja, mogućnost rada 24 sata sve dane u godini, visoki higijenski i epidemiološki standardi te mogućnost postavljanja uređaja na otvorenim i u zatvorenim prostorima, dovela je do sve veće popularizacije ovakva načina prodaje. No, već godinu dana neki samoposlužni uređaji uključeni su u postupak fiskalizacije. Koje uvjete treba ispuniti za obavljanje ovakvog vida prodaje te koji samoposlužni uređaji podliježu postupku fiskalizacije, pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Uvjeti prodaje putem samoposlužnih uređaja
  3. Računovodstveno praćenje prodaje putem samoposlužnih uređaja
  4. Zaključak
Hashtags:
#Fiskalizacija, #Normativi, #Računovodstvo, #SamoposlužniUređaji