Promjena odluke o gotovinskim plaćanjima u stranim sredstvima plaćanja

Datum: 26.09.2022, Ponedjeljak
Autor: N.D.

Iako je promjena Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03—52/21.) izvjesna s obzirom na uvođenje eura kao nacionalne valute, promijenjena je odluka kojom je dopušteno plaćanje i naplata u stranim sredstvima plaćanja između rezidenata te rezidenata i nerezidenata u Republici Hrvatskoj.

Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja (Nar. nov., br. 111/05. i 16/15.) samo u nekim okolnostima dopušta između rezidenata plaćanje i naplatu u stranim sredstvima plaćanja. U strana sredstva plaćanja se sve do 31. prosinca 2022. godine ubraja i valuta euro.

Promjenom te Odluke (Nar. nov., br. 108/22.), dopušteno plaćanje i naplata između rezidenata u gotovom novcu eura pri korištenju automata za igre na sreću. Ova promjena stupa na snagu 27. rujna 2022. godine.

Upozorava se da u deviznom sustavu rezidentnost nije uvijek jednaka poreznoj rezidentnosti te da je gotov novac samo vrsta stranog sredstva za plaćanje. U strana sredstva za plaćanje ubrajaju se i devize, čekovi te ostali novčani instrumenti koji glase na stranu valutu i koji su unovčivi u stranoj valuti.

Povratak na vijesti