Poslovanje sa stranom gotovinom

Datum: 03.09.2021, Petak
Autor: N.D.

Iako je RH članica EU, ona ima samostalno uređeno devizno poslovanje koje se odnosi na sve druge zemlje, uključivo i članice EU.

Stoga postoje pravila poslovanja sa stranim sredstvima plaćanja koja se moraju poštivati u odnosima deviznih nerezidenata i rezidenata u okviru kojih posebno područje je ono koje se odnosi na poslovanje stranom gotovinom.

Može li se i kada platiti/naplatiti stranom gotovinom, kako postupati s takvom gotovinom, kako u moguća ograničenja uključiti i ona koja postoje u okviru drugih zakonskih uređenja, može se pročitati u članku koji je objavljen u časopisu RRiF br., 9/21. s naslovom Strana gotovina.

Povratak na vijesti