Aktualna pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2019
Članak:
Aktualna pitanja iz prakse
Stranica:
52.
Autor/i:
Sažetak:

      U ovoj se rubrici daju odgovori na aktualna računovodstvena i porezna pitanja iz poslovne prakse. Pitanja se odnose na utvrđivanje fer vrijednosti biološke imovine, prodaju automobila, primjenu stope PDV-a od 13 % na sjemenje, nastanak porezne obveze za dodatne troškove u okviru gradnje, pravo na dječji doplatak u 2019. godini, rad u više država članica EU-a te na nadzornu knjigu.

RAČUNOVODSTVO
1. Fer vrijednost biološke imovine

POREZ NA DOBITAK
1. Neamortizirana vrijednost prodanog vozila porezno je priznati rashod

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST
1. Stopa PDV-a na sjemenje
2. Nastanak porezne obveze za dodatne troškove u okviru gradnje

RADNO I SOCIJALNO PRAVO
1. Pravo na dječji doplatak u 2019. godini
2. Rad u više država EU-a

DEVIZNO POSLOVANJE
1. Nadzorna knjiga

RADNI ODNOSI
1. Otkazni rok osobi s invalidnošću dodatno se uvećava za mjesec dana
2. Mogućnost korištenja plaćenog dopusta dobrovoljnog davatelja krvi (neki) drugi dan, a ne u dan davanja krvi

Hashtags:
#Računovodstvo