Tečajna lista na dan 31. prosinca 2019.

Datum: 15.01.2020, Srijeda
Autor: I.P.

      Svote u poslovnim knjigama, godišnjim financijskim izvještajima, godišnjim konsolidiranim financijskim izvještajima, godišnjim izvješćima, konsolidiranim izvješćima i druge financijske informacije prema čl. 26. st. 2. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 116/18.) izražavaju se u kunama.

      Kada je riječ o potraživanjima, a sukladno t. 11.36. HSFI-ja 11 – Potraživanja, te o obvezama u stranoj valuti, također se zahtjeva iskazivanje primjenom spot tečaja na datum bilance (u pravilu 31. XII.) odnosno srednjeg tečaja HNB-a.

      Primjenu srednjeg tečaja HNB-a propisuje i Zakon o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03. – 76/13.) prema kojem se on koristi za iskazivanje potraživanja i obveza te za statističke potrebe (čl. 45. st. 3.).

      HNB je 30. prosinaca 2019. objavio tečajnu listu br. 250, a koja se primjenjuje na dan 31. prosinca 2019. U nastavku su prikazane vrijednosti srednjeg tečaja pojedinih valuta iz te tečajne liste.

      Tečajevi iz ove liste izraženi su za pojedine valute u kunama.

Povratak na vijesti