Mjenjačko poslovanje u RH i uvođenje eura

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Mjenjačko poslovanje u RH i uvođenje eura
Stranica:
149.
Autor/i:
Zoran JURAK, univ. spec. oec.
Sažetak:

Iako u Republici Hrvatskoj euro još uvijek nije službena valuta, njegovo se uvođenje već jasno nazire. S obzirom na to i činjenicu da ovlašteni mjenjači trguju stranim sredstvima plaćanja, među kojima gotovo cjelokupan udio ima euro, izvjesno je da se pri poslovanju ovlaštenih mjenjača predviđaju bitne promjene.

Uz to, svakako da se očekuje i ukidanje nekih odredaba zakonskog okvira u kojemu su bitni neki provedbeni propisi koji još uvijek imaju neke ograničavajuće odredbe u vezi s poslovanjem sa stranim sredstvima plaćanja.

  1. Uvod
  2. Očekivane promjene kod ovlaštenih mjenjača
Hashtags:
#Devizno, #PrometGotovinom, #StranaSredstvaPlaćanja