Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2019
Članak:
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Stranica:
160.
Autor/i:
Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:

      Posebnim propisom iz područja deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se, između ostaloga, izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj banci, obveznici dostavljanja i rokovi za dostavu tih izvješća radi praćenja ostvarenja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja Republike Hrvatske.
      U ovom se članku daje pregled tih izvješća koji osobama koje sudjeluju u deviznom poslovanja služi kao putokaz za prepoznavanje svojih mogućih obveza. U podlozi mogućih obveza mora biti prisutna nerezidentna osoba.

1. Uvod
2. Statističko istraživanje o inozemnim izravnim i ostalim vlasničkim ulaganjima
3. Statističko istraživanje o razmjeni usluga s inozemstvom
4. Statističko istraživanje o kreditnim i depozitnim odnosima s inozemstvom
5. Statističko istraživanje o poslovima oplemenjivanja
6. Statističko istraživanje o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada na osnovi rada nerezidentima
7. Statističko istraživanje o ugovorima s karakteristikama financijskih izvedenica sklopljenih s nerezidentima

Hashtags:
#Devizno, #HNB, #PoslovanjeInozemstvo