Fizičke osobe u sustavu deviznog izvješćivanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2022
Članak:
Fizičke osobe u sustavu deviznog izvješćivanja
Stranica:
127.
Autor/i:
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:

S obzirom na to da se obvezno izvješćuje Hrvatsku narodnu banku o određenim transakcijama između deviznih rezidenata i nerezidenata, u neka izvješća uključene su i „obične“ fizičke osobe. Ponekad o tim transakcijama izvješćuju rezidentne fizičke, a ponekad pravne osobe. Kako se ne bi zanemarila ta izvješća, autor podsjeća na njih u ovom članku.

  1. Uvod
  2. Statističko istraživanje o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada na osnovi rada nerezidentima
  3. Izvješće o dividendama i ostalim prihodima od vlasničkih ulaganja
  4. Prijava inozemnoga vlasničkog ulaganja
  5. Obveze izvješćivanja o kupoprodaji nekretnina u inozemstvu
  6. Statističko istraživanje o kreditnim i depozitnim odnosima s inozemstvom
Hashtags:
#Devizno, #DOH-Q, #HNB, #IU-DIV, #IzvješćeUS-PB