Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 7.2022, str. 33
Računovodstvo ulaganja u dionice raspoložive za prodaju prema HSFI-ju 9
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.

Trgovačka društva mogu višak novčanih sredstava uložiti u dionice drugih trgovačkih društava Nakon odluke o vrsti dionice u koju će ...

rrif - 6.2022, str. 127
Fizičke osobe u sustavu deviznog izvješćivanja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

S obzirom na to da se obvezno izvješćuje Hrvatsku narodnu banku o određenim transakcijama između deviznih rezidenata i nerezidenata u ...

rrif - 4.2022, str. 124
Isplate dividende i udjela u dobitku fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

rrif - 4.2022, str. 118
Porez po odbitku pri isplati dobitka pravnim osobama u inozemstvo
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Isplata dobitka članovima društva koji su pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu podliježe plaćanju poreza na dobitak po odbitku Autor ...

Pror - 4.2022, str. 25
Jednakovrijednost predmeta nabave u javnoj nabavi
Autor: Ante LOBOJA, dipl. iur.

Polazišna točka pri svakoj nabavi a pogotovo u sustavu javne nabave je ispravno objašnjenje premeta nabave Pritom je bitno da ...

Vijesti
Promjena stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine
Nedjelja, 27.03.2022.

Hrvatski Sabor je dana 25 ožujka 2022 godine usvojio Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje će ...

pip - 3.2022, str. 16
Zakon o vodnim uslugama i jedinice lokalne samouprave
Autori: Danijel JAVORIĆ BARIĆ , mag. iur.
Lucija Katalinić

Zakonom o vodnim uslugama te pripadajućom Uredbom o uslužnim područjima u velikoj se mjeri mijenja zakonodavni i institucionalni okvir koji ...

rrif - 1.2022, str. 55
Obračun plaće prema radnim satima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Plaća radnika mora biti ili određena tako da je ugovorom o radu utvrđena točna svota plaće ili odrediva tako da ...

Pitanja i odgovori
Prekovremeni rad trudne radnice
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Može li trudnica koja radi (trudna radnica) raditi prekovremeno?

pip - 10.2021, str. 84
Promjena namjene poljoprivrednih zemljišta u građevinska
Autor: Dorotea TUŠKAN , mag. iur.

U članku se donosi pregled trenutačnog uređenja poljoprivrednih zemljišta u RH objašnjavaju se osnovni pojmovi poput osobito vrijedno i vrijedno ...

pip - 9.2021, str. 10
Nova Uredba o uredskom poslovanju
Autor: Terezija MARIĆ , dipl. iur.

Nova Uredba o uredskom poslovanju stupila je na snagu 10 srpnja 2021 godine Njezina puna primjena trebala bi dovesti do ...

pip - 7.2021, str. 68
Zbrinjavanje napuštenih i divljih životinja priviknutih na suživot s ljudima u hrvatskim naseljima
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor u članku analizira pravnim pravilima utvrđene metode zbrinjavanja napuštenih domaćih životinja u lokalnim sredinama kontrolu njihova razmnožavanja te problem ...

Pitanja i odgovori
Obveze trgovaca koji pružaju javne usluge
Ponedjeljak, 15.02.2021.

Koje obveze trgovci koji pružaju javne usluge imaju prema potrošačima?

rrif - 10.2020, str. 120
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Isplata dobitka u nekim slučajevima može biti oporeziva ali i neoporeziva ovisno o godini u kojoj je dobitak ostvaren ...

rrif - 10.2020, str. 108
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit porez po odbitku plaća se pri isplati udjela u dobitku ...

rrif - 9.2020, str. 172
Upozorenje prije otkaza koji je uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Poznata je činjenica da je prije jednog od oblika otkaza ugovora o radu to je redoviti otkaz uvjetovan skrivljenim ...

pip - 7.2020, str. 33
Gospodarenje miješanim komunalnim otpadom – problemi i izazovi
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Autor se u članku osvrće na probleme u izgradnji sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj kroz pogled na donesenu Uredbu ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2020, str. 155
Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – Japan
Autori: Andreja SERTIĆ TOMIČEK , univ. spec. oec.
Dalibor LEGAC , dipl. iur.
Željko MARTINOVIĆ , dipl. oec.

Od 1 siječnja 2020 godine u Republici Hrvatskoj primjenjuje se Ugovor između Republike Hrvatske i Japana o uklanjanju dvostrukog ...

Pitanja i odgovori
Zaštita potrošača – korisnika javnih usluga
Četvrtak, 23.01.2020.

Na koji način potrošač – korisnik javne usluge može izraziti svoje nezadovoljstvo pruženom uslugom?

Pitanja i odgovori
Međunarodna zaštita – obiteljsko nasilje
Utorak, 10.12.2019.

Može li žena žrtva teškog obiteljskog nasilja tražiti međunarodnu zaštitu pozivajući se na utemeljeni strah od proganjanja i ponavljanja takva ...

Pitanja i odgovori
Odgoda izvršenja – upravni postupak i upravni spor
Utorak, 10.12.2019.

Nakon što je odbijena moja žalba protiv prvostupanjskog rješenja tražio sam sudsku zaštitu jer smatram da odluke javnopravnih tijela nisu ...

pip - 11.2019, str. 89
Jezik u pravu
Autori: Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

1 Organski zakoni u RH 2 Državni proračun i završni račun 3 Pravni interes 4 Određenost odredivost neodređenost činidbe 5 ...

Pitanja i odgovori
Cesija
Petak, 21.06.2019.

Koja je potraživanja moguće ugovorom o ustupu potraživanja (ugovorom o cesiji) prenositi na novog vjerovnika (cesionara)?

pip - 5.2019, str. 109
Pravo na dom
Autor: Renata MARIĆ _ IVANOVIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku kroz analizu presude Općinskog suda u Slavonskom Brodu objašnjava ustavno pravo svakog pojedinca čovjeka na nepovredivost doma ...

pip - 5.2019, str. 48
Novo radno zakonodavstvo u okviru Europskog stupa socijalnih prava
Autor: Maja GREGURIĆ, dipl. iur.

Autorica ovim člankom kroz specifičan društveno politički kontekst u kojemu se trenutačno nalazi Europska unija daje detaljan prikaz novoga europskog ...

Mišljenja
Primjena snižene stope PDV-a
Ponedjeljak, 25.02.2019, 410-19/19-02/4

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Primjena snižene stope
Utorak, 22.01.2019, 410-19/19-02/5

Davatelj: Porezna uprava

pip - 1.2019, str. 88
Jezik u pravu
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.

1 Organski zakoni u RH 2 Državni proračun i završni račun 3 Pravni interes 4 Određenost odredivost neodređenost činidbe 5 ...

pip - 1.2019, str. 78
Naknada štete od naleta divljači na vozilo
Autor: Damir JELUŠIĆ, dipl. iur.

Nakon relativno kratkog vremenskog intervala odnosno razdoblja koje je trajalo od 4 ožujka 2015 do 17 studenog 2018 godine kao ...

rrif - 12.2018, str. 230
Rad studenata prema novom Zakonu
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Početkom studenoga ove godine stupio je na snagu Zakon o obavljanju studentskih poslova O tome što novo unosi taj ...

Pitanja i odgovori
Oslobođenje od obveze plaćanja doprinosa
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Sklopili bismo ugovor o radu s mladom osobom u dobi od 23 godine koja nema prethodnoga radnog iskustva ni mirovinskog ...

Pitanja i odgovori
Trajanje dnevnog i tjednog odmora
Ponedjeljak, 15.10.2018.

Trgovačko smo društvo koje se bavi pružanjem smještaja njege i pomoći osobama starije životne dobi Zbog posebnih potreba naših štićenika ...

pip - 10.2018, str. 17
Obveze županije, općina i gradova u zaštiti životinja
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku uz ogledne primjere relevantnih akata daje prikaz novog Zakona o zaštiti životinja s osobitim naglaskom na ...

Pitanja i odgovori
Opći akt jedinice lokalne samouprave, izostanak javne objave – učinak na pojedinačno rješenje
Četvrtak, 13.09.2018.

Dostavljeno mi je prvostupanjsko rješenje o komunalnoj naknadi za nekretninu koje je doneseno na temelju odluke Općine V koja nije ...

Pitanja i odgovori
Davatelj prokure i ograničenja
Petak, 06.07.2018.

Član uprave direktor društva s ograničenom odgovornošću bit će privremeno nenazočan nekoliko mjeseci i u tom razdoblju neće moći obavljati ...

Pitanja i odgovori
Ustavna tužba - objektivni upravni spor
Srijeda, 09.05.2018.

Postoji li put pravne zaštite protiv odluke kojom je okončan spor o zakonitosti općeg akta?

Pitanja i odgovori
PRAVA I OBVEZE NEZAPOSLENIH OSOBA
Ponedjeljak, 12.02.2018.

Koja su prava i obveze nezaposlenih osoba na temelju odredaba Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ...

Pitanja i odgovori
Rad kod dva poslodavca i godišnji odmor
Ponedjeljak, 12.02.2018.

Kako radnik ostvaruje pravo na godišnji odmor kada radi kod dva poslodavca u nepunom radnom vremenu ostvarujući na taj način ...

Pitanja i odgovori
Činidbe i tražbine
Četvrtak, 18.01.2018.

Što su činidba i tražbina?

Pitanja i odgovori
Vraćanje radnika na rad (posao)
Ponedjeljak, 11.12.2017.

Što radnik treba poduzeti nakon što dobije presudu suda u svoju korist Spor je bio u vezi s otkazom ugovora ...

Pitanja i odgovori
Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora
Ponedjeljak, 16.01.2017.

Kada potrošač ima pravo jednostrano raskinuti ugovor koji je sklopljen izvan poslovnih prostorija ili na daljinu te koja su njegova ...

Pitanja i odgovori
Stranka kolektivnog ugovora
Četvrtak, 15.12.2016.

Osim poslodavca, mogu li stranka kolektivnog ugovora na strani poslodavca biti još neki subjekti i koji?

Mišljenja
Reforma poreznog sustava – pitanje: dvostruko oporezivanje inozemnih mirovina
Petak, 02.12.2016, 410-01/16-01-2338

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Ustup tražbine (cesija)
Utorak, 15.11.2016.

Što je cesija, koje se tražbine mogu cedirati te je li za pravnu valjanost cesije potreban pristanak dužnika?

Pitanja i odgovori
Obavljanje poslova zaštite na radu
Četvrtak, 13.10.2016.

Koje je poslove zaštite na radu poslodavac obvezan provoditi?

rrif - 9.2016, str. 219
Izvještavanje pri financiranju udruga sredstvima iz javnih izvora
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.

U 2015 godini uređen je sustav financiranja programa i projekata udruga sredstvima iz javnih izvora o kojemu se pisalo ...

pip - 9.2016, str. 54
Odgovornost udruženja u zabranjenim sporazumima konkurenata
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.

Autorica u ovome članku najprije analizira položaj i ulogu stručnih udruženja pri sklapanju zabranjenih sporazuma u pravu tržišnog natjecanja ...

Pitanja i odgovori
Određivanje plaće
Petak, 10.06.2016.

Nedopušteno je ugovorom o radu ugovoriti da o plaći odlučuje poslodavac Smatramo identičnom situacijom kada se ugovorom o radu uputi ...

Pitanja i odgovori
Europska iskaznica zdravstvenog osiguranja
Utorak, 10.05.2016.

Tko ima pravo na izdavanje Europske kartice zdravstvenog osiguranja i što ona pokriva u inozemstvu?