Isplate dividende i udjela u dobitku fizičkim osobama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2022
Članak:
Isplate dividende i udjela u dobitku fizičkim osobama
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima (oporezivo / neoporezivo) koji su bili važeći u godinama kada je taj dobitak i ostvaren, no porez na dohodak od kapitala utvrđuje se po stopi od 10 %. Primici od dividendi i udjela u dobitku ostvareni na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se dohotkom od kapitala te se stoga jednaki porezni tretman treba primijeniti pri isplati tih primitaka fizičkim osobama nerezidentima. Postupanja mogu biti različita ako ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja propisuju drukčije postupanje. U ovom članku pišemo o oporezivanju isplate dobitka fizičkim osobama rezidentima i nerezidentima.

  1. Isplata dividendi i udjela u dobitku
  2. Tko smije isplatiti dividendu i udjele u dobitku ako se tijekom 2020. i 2021. godine ostvarivala potpora HZZ-a
  3. Isplata oporezive dividende i udjela u dobitku
  4. Neoporeziva isplata dobitka i dividenda
  5. Isplata udjela u dobitku i dividenda fizičkim osobama nerezidentima
  6. Isplate udjela u dobitku i dividende nerezidentima koji dolaze iz država s kojima RH nema sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  7. Isplata neoporezive dividende i udjeli u dobitku nerezidentima
Hashtags:
#DohodakOdKapitala, #IsplataDobitka, #IsplataNerezidentima, #MeđunarodniUgovori