Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Stranica:
120.
Autor/i:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Isplata dobitka u nekim slučajevima može biti oporeziva, ali i neoporeziva ovisno o godini u kojoj je dobitak ostvaren. Pri isplati udjela u dobitku i dividendama članovima društva (fizičkim osobama) koji nisu rezidenti potrebno je konzultirati odredbe ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Što je sve potrebno za isplatu dividende i udjela u dobitku nerezidentnim fizičkim osobama članovima tuzemnog društva, pročitajte u nastavku.

  1. (Ne)oporezivanje dobitka
  2. Odluka o isplati dobitka fizičkoj osobi –nerezidentu
  3. Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  4. Isplate udjela u dobitku i dividende nerezidentima koji dolaze iz država s kojima RH nema sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  5. Isplata neoporezive dividende i udjeli u dobitku nerezidentima
Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #IsplataDividende, #IsplataDobitka, #MeđunarodniUgovori, #Nerezidenti, #Porezi