Novo radno zakonodavstvo u okviru Europskog stupa socijalnih prava

Časopis: Pravo i porezi - 5.2019
Članak:
Novo radno zakonodavstvo u okviru Europskog stupa socijalnih prava
Stranica:
48.
Autor/i:
Maja GREGURIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autorica ovim člankom kroz specifičan društveno-politički kontekst u kojemu se trenutačno nalazi Europska unija daje detaljan prikaz novoga europskog regulatornog okvira iz područja radnih odnosa te njihov utjecaj na hrvatsko tržište rada.

1. Uvod
2. Europski stup socijalnih prava
3. Praćenje provedbe europskog stupa socijalnih prava
4. Novi zakonodavni okvir u okviru europskog stupa socijalnih prava
5. Buduća očekivanja i izazovi na europskom tržištu rada te utjecaj na hrvatsko tržište rada
6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU, #RadniOdnosi, #RadnoPravo