Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2020
Članak:
Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja – porez po odbitku na isplatu dobitka podružnica osnivačima
Stranica:
108.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      U skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit, porez po odbitku plaća se pri isplati udjela u dobitku (dividende) inozemnim pravnim odnosno fizičkim osobama. To se također odnosi i na isplate dobitka koji isplaćuju tuzemne podružnice odnosno poslovne jedince inozemnih trgovačkih društava. U ovom je članku riječ o poslovnim jedinicama inozemnih trgovačkih društava koje posluju u Hrvatskoj te koje u Hrvatskoj vode poslovne knjige prema Zakonu o računovodstvu i plaćaju porez na dobitak.

  1. Uvod
  2. Porez po odbitku kada je u primjeni međunarodni ugovor
  3. Porez po odbitku kada nema međunarodnog ugovora
  4. Porez po odbitku na isplatu dobitka prema zemljama koje se smatraju nekooperativnim jurisdikcijama
Hashtags:
#Dobitak, #IsplataDobitka, #MeđunarodniUgovori, #Podružnice, #Porezi, #PorezPoOdbitku, #PoslovneJedinice