Ugovaranje i obračun plaće prema radnim satima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2023
Članak:
Ugovaranje i obračun plaće prema radnim satima
Stranica:
61.
Autor/i:
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.
Sažetak:

Plaća radnika mora biti ili određena (tako da je ugovorom o radu utvrđena točna svota plaće) ili odrediva (tako da je plaća utvrđena kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu na koje upućuje ugovor o radu). Plaću je moguće ugovoriti kao mjesečnu svotu plaće (tzv. fiksna svota plaće), ali je također moguće i ugovaranje plaće po satu (tzv. plaća po satu). Kada se plaća ugovara po satu rada, ona ovisi o odrađenom mjesečnom fondu sati. Zakon o radu, međutim, ne propisuje mjesečni fond sati, nego se mjesečni fond sati izračunava ovisno o rasporedu radnog vremena radnika kod poslodavca. U članku se objašnjava izračun plaće ovisno o različitim rasporedima radnog vremena radnika.

  1. Uvod
  2. Definicija radnog vremena
  3. Trajanja radnog vremena (puno i nepuno radno vrijeme)
  4. Raspored radnog vremena
  5. Evidencija radnog vremena
  6. Određivanje i obračun plaće
  7. Blagdani i neradni dani
  8. Primjeri obračuna plaća koja je ugovorena po satu ili prema bodovima
Hashtags:
#FondSati, #NejednakiRasporedRadnogVremena, #NepunoRadnoVrijeme, #ObračunPlaće, #RadnoVrijeme