Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme udruga u djelatnosti trgovine
Ponedjeljak, 27.11.2023.

U kojim slučajevima se na udruge primjenjuju ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine kada svoje proizvode prodaju na način propisan ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar ustanova u kulturi
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su sastavni dio kulturnih ustanova i drugih ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodajnih objekata na autobusnim i željezničkim kolodvorima
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Mogu li prodajni objekti na autobusnim i željezničkim stajalištima raditi nedjeljom i blagdanima?

rrif - 11.2023, str. 160
Provedba inspekcijskog nadzora tržišnih inspektora u prodavaonici
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

U najširem značenju inspekcijski nadzor obuhvaća kontrolu nad zakonitošću rada i postupanja pravnih i fizičkih osoba kojeg u okviru zakonom ...

pip - 11.2023, str. 22
Posebna zaštita djece i maloljetnika na radu
Autor: Josipa KLIŠANIN , dipl. iur.

Autorica u ovome članku na zanimljiv i transparentan način razmatra aktualna i bitna pitanja vezana za zaštitu djece na radu ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar vjerskih ustanova
Petak, 27.10.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da se od općeg ograničenja rada u djelatnosti trgovine izuzimaju prodajni objekti koji se nalaze ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodavaonica na benzinskim postajama
Petak, 27.10.2023.

U kojim su slučajevima prodavaonice na benzinskim postajama izuzete od zabrane rada nedjeljom i blagdanima?

Pitanja i odgovori
Ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine
Srijeda, 27.09.2023.

Kako je zadnjom novelom Zakona o trgovini uređeno radno vrijeme u djelatnosti trgovine?

rrif - 9.2023, str. 94
Prava roditelja djece s teškoćama u razvoju
Autori: Jelena ŠELER , dipl. iur.
Slavica ARAPOVIĆ
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

U sustavu rodiljnih i roditeljskih potpora prava s osnove narušenog zdravstvenog stanja djeteta kojemu je potrebna pojačana njega te djeteta ...

rrif - 8.2023, str. 62
Obračun plaće za dodatni rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor ...

Snimka webinara
Nove isplatne liste te način utvrđivanja plaće i naknade plaće, trajanje 215 min
Utorak, 23.05.2023.

Autori:
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

pip - 5.2023, str. 51
Ograničenje rada nedjeljom i radno vrijeme od 1. srpnja 2023. godine
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama Zakona o trgovini na nov se način uređuje rad nedjeljom tako da će trgovine moći raditi 16 nedjelja ...

rrif - 5.2023, str. 14
Ograničenje rada nedjeljom i radno vrijeme od 1. srpnja 2023. godine
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Zadnjim izmjenama Zakona o trgovini na nov se način uređuje rad nedjeljom tako da će trgovine moći raditi 16 nedjelja ...

rrif - 3.2023, str. 94
Iskazivanje u Obrascu JOPPD potpora za skraćivanje radnog vremena
Autor: Dražen OPALIĆ , mag. oec.

Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 23 prosinca 2022 godine između ostalih mjera donijelo je odluku o ...

rrif - 1.2023, str. 61
Ugovaranje i obračun plaće prema radnim satima
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

Plaća radnika mora biti ili određena tako da je ugovorom o radu utvrđena točna svota plaće ili odrediva tako da ...

Sudska praksa
Dokazivanje radnog vremena
Četvrtak, 15.09.2022.

Županijski sud u Zagrebu

rrif - 3.2022, str. 96
Plaća i ostali primitci radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac ne može radniku ponuditi puni opseg rada a ipak zbog prirode posla s radnikom treba sklopiti ugovor o ...

Vijesti
Obračun plaće i mjesečni fond sati radnika
Srijeda, 19.01.2022.

U praksi se često događa da poslodavci prilikom obračuna plaće moraju izračunati mjesečni fond sati za pojedine radnike Prvenstveno napominjemo ...

pip - 11.2021, str. 41
Mogućnosti drukčijeg uređenja radnog vremena tehničkog osoblja školske ustanove
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Radno vrijeme zaposlenih u školskim ustanovama ima svoje određene specifičnosti između ostaloga i zbog izvanškolskih aktivnosti koje se nerijetko mogu ...

Pitanja i odgovori
Godišnji odmor u slučaju rada s nepunim radnim vremenom kod dvaju poslodavaca
Ponedjeljak, 14.06.2021.

Kako se utvrđuje godišnji odmor radnika koji radi kod dvaju poslodavaca s nepunim radnim vremenom i to po dvadeset sati ...

rrif - 3.2021, str. 93
Obračun plaće za dopunski rad radnika
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi sprječavanja rada na crno te angažiranja radnika putem ugovora o djelu na poslovima za koje je potrebno sklopiti ugovor ...

Mišljenja
Ostvarivanje prava na mirovinu na temelju razdoblja zaposlenja s nepunim radnim vremenom
Utorak, 29.12.2020, 140-01/20-01/109

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Mišljenja
Radno vrijeme radnika koji radi kod dva poslodavca u nepunom radnom vremenu
Petak, 04.12.2020, 110-01/20-01/222

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

pip - 11.2020, str. 4
Novi uvjeti za potpore za skraćeno radno vrijeme i očuvanje radnih mjesta
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpore gospodarstvu za srpanj i kolovoz 2020 godine ...

pip - 9.2020, str. 22
Aktualnosti u vezi s potporama HZZ-a
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Autorica se u ovom članku osvrće na neka aktualna pitanja u vezi s potporama koje se ostvaruju u predmetnom razdoblju ...

rrif - 8.2020, str. 167
Nepuno radno vrijeme radnika – aktualna pitanja
Autor: Hana VELAJ, mag. iur.

S obzirom na okolnosti prouzročene bolešću COVID 19 i smanjenjem opsega poslovanja sve veći broj poslodavaca za svoje radnike ...

rrif - 8.2020, str. 161
Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Radno vrijeme u ugostiteljskoj djelatnosti i nepridržavanje radnog vremena uvijek je aktualna tema Najteže razdoblje za ugostitelje bilo je ...

rrif - 7.2020, str. 149
Skraćeni rad – koncept u Njemačkoj
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

U svjetlu uvođenja skraćenoga radnog vremena u nas u sklopu mjera očuvanja radnih mjesta a što je prouzročeno aktualnom ...

rrif - 7.2020, str. 119
Skraćeno radno vrijeme u EU-u
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Gospodarsko srozavanje potaknuto koronapandemijom dovelo je i još uvijek dovodi u opasnost mnoga radna mjesta Kao jedna od mjera ...

pip - 7.2020, str. 3
Obračun plaće za radnike za koje je ostvarena potpora za očuvanje radnih mjesta – skraćivanje radnog vremena
Autori: Dražen Opalić , struč.spec.oec.
Dragan JELIĆ , univ. spec. oec.

Radi očuvanja radnih mjesta zbog proglašene epidemije prouzročene koronavirusom COVID 19 i potpori gospodarstvu Vlada RH do sada je donijela ...

pip - 6.2020, str. 24
Skraćeni rad – izvorište, funkcija i primjena koncepta u Njemačkoj
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Marko ZORIČIĆ, univ. spec. dipl.

Anticipirajući uvođenje skraćenog rada u RH ili kako se ponegdje navodi skraćenoga radnog vremena u ovom se članku kratko i ...

rrif - 5.2020, str. 79
Obračun plaće u nepunom radnom vremenu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ako poslodavac ne može ponuditi radniku puni opseg rada a ipak radi prirode posla treba s radnikom sklopiti ugovor ...

rrif - 4.2020, str. 39
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Hrvatski je sabor po hitnom postupku usvojio dopune Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se uređuje ...

pip - 4.2020, str. 23
Radno vrijeme u djelatnosti trgovine i ugostiteljstva u posebnim okolnostima izazvanim širenjem koronavirusa
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.

Hrvatski je sabor po hitnom postupku usvojio dopune Zakona o trgovini i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti kojima se uređuje radno ...

rrif - 3.2020, str. 126
Plaće zaposlenih umirovljenika
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine svi umirovljenici osim umirovljenika u obiteljskoj mirovini i umirovljenika u invalidskoj mirovini zbog potpune ...

pip - 2.2020, str. 55
Nejednaki raspored i preraspodjela radnog vremena
Autori: Goran TOPIĆ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autori u članku obrađuju dva instituta čija je primarna svrha pomoći poslodavcu u kvalitetnijoj organizaciji radnih procesa putem određivanja rasporeda ...

pip - 1.2020, str. 88
Pojam i vrste radnog vremena
Autor: Goran TOPIĆ, mag. iur.

Radno vrijeme jedan je od najvažnijih instituta radnog prava i jedna od najznačajnijih sastavnica radnih odnosa Autor stoga u članku ...

rrif - 12.2019, str. 276
Bitne obveze poslodavca i radno vrijeme
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Autor u ovome članku razmatra iznimno aktualnu temu radnog vremena uslijed učestalih upita u praksi na način da se ...

rrif - 11.2019, str. 158
Evidencije radnog vremena menadžera – skraćene evidencije
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

U br 10 19 časopisa RRiF objavili smo članak o novostima u 2019 godini glede evidencija radnog vremena mobilnih ...

rrif - 10.2019, str. 183
Evidencije radnog vremena mobilnih radnika – novosti u 2019. godini
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Evidencije radnog vremena i popratna pitanja vezana uz njih iako čine poprilično poznatu materiju u praksi su i nadalje ...

rrif - 10.2015, str. 196
Novosti u evidencijama radnog vremena
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Pravilnik o evidencijama u području rada koji između ostalog propisuje sadržaj i način vođenja evidencija o radnom vremenu izmijenjen je ...

rrif - 3.2015, str. 215
Osobno uvjetovani otkaz zbog skrivljenog ponašanja radnika
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

O slučajevima o kojima je Vrhovni sud RH odlučivao u revizijskom postupku a odnose se na poslovno i osobno uvjetovani ...