Promjena stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine

Datum: 27.03.2022, Nedjelja
Autor: LJ.M.

Hrvatski Sabor je dana 25. ožujka 2022. godine usvojio Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost koje će tek ovih dana biti objavljene u Narodnim novinama, a koje će stupiti na snagu 1. travnja 2022. godine. Očekuje se i Izmjena Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koja će također tek biti objavljena u Narodnim novinama, a stupit će na snagu 2. travnja 2022. godine. 

U nastavku se daje pregled dobara i usluga iz čl. 38. st. 2. Zakona o PDV-u i čl. 47. st. 1 Pravilnika o PDV-u koja će od 1. travnja oporezivati stopom PDV-a od 5 %. Detaljnija objašnjenja o kojim je dobrima riječ daje se na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koja se mogu vidjeti na mrežnoj stranici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20237

Dobra i usluge za koje se mijenja stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine označena su polumasnim (bold) slovima.

 

 

PDV PO STOPI OD 5 % PLAĆA SE NA:

 

 

PDV PO STOPI OD 5 % PLAĆA SE NA:

 

STARA STOPA PDV-A 

(u %)

NOVA STOPA PDV-A

 (u %)

T.

čl. 38. st. 2. Zakona o PDV-u

T.

(čl. 47. st. 1. Pravilnika o PDV-u)

a)

Sve vrste kruha

a)

Pod kruhom se u smislu ove točke smatraju sve vrste ispečenog kruha (pšenični, raženi, ječmeni, kukuruzni, kruh od heljde, kruh od soje, kruh od posija i kruh od krumpira) koji se stavlja u promet pod nazivom kruh bijeli, polubijeli, crni, peciva i drugi pekarski proizvodi kao što su kifle, pereci, žemlje, pogače, lepinje, kajzerice, osim svih vrsta kolača, bureka i ostalih pekarskih i slastičarskih proizvoda.

 

 

5

 

 

5

b)

Sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko

 

b)

Sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se u promet stavlja pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), te hranu za dojenčad koja služi kao potpuna zamjena za majčino mlijeko u skladu s posebnim propisima.

 

 

5

 

 

5

c)

Knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja

c)

Knjigama se u smislu ove točke smatraju neperiodične publikacije neovisno o obliku u kojem se isporučuju, a koje imaju istodobno sljedeća obilježja:

1. imaju stručni, znanstveni, umjetnički, kulturni i obrazovni sadržaj,

2. u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) ne sadrže oglase i ne služe oglašavanju te se u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) ne sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja.

Knjigama se u smislu Zakona i ovoga Pravilnika ne smatraju: telefonski imenici, vozni redovi, cjenici, kalendari, rokovnici, različiti prospekti, katalozi, turistički vodiči turističke karte, mape, izvješća o poslovanju trgovačkih i ostalih društava, prigodni prezentacijski materijali u obliku knjige te drugi informativni materijal.

Udžbenicima se u smislu ove točke smatraju nastavna sredstva izrađena u svezi s odgovarajućim nastavnim planom i programom, (temeljna knjiga, skripta, priručnik, radna bilježnica, vježbenica, lektira i dr.) koje je odobrilo nadležno ministarstvo.

Knjigama se u smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatraju i bojanke kao i slikovnice sa i bez teksta.

U smislu Zakona i ovoga Pravilnika smatra se da su knjige i udžbenici dobro tek u trenutku kada ih se isporuči kao u cijelosti dovršenu knjigu odnosno u svim drugim isporukama nakon toga.

 

 

 

5

 

 

5

d)

Lijekove koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode

d)

Lijekove prema odobrenju nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode prema posebnim propisima. Navedenim lijekovima smatraju se i lijekovi utvrđeni općim aktom o utvrđivanju liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

 

 

5

 

5

e)

Medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane općim aktom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

e)

 

 

Medicinsku opremu, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane općim aktom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te Pravilnikom o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se i proizvodi koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo – implantati, prema Listi proizvoda koji se kirurškim putem ugrađuju u ljudsko tijelo,

 

Red.

br.

Naziv grupe proizvoda

Red.

br.

Naziv grupe proizvoda

1.

Baterije za implantate

18.

Mrežice 11

2.

Čavli za osteosintezu 1

19.

Matice za osteosintezu

3.

Drenovi 2

20.

Opruge za osteosintezu

4.

Elektrode 3

21.

Otvoreni izvori zračenja 12

5.

Elektronski dozatori 4

22.

Pločice za osteosintezu

6.

Elektrostimulatori 5

23.

Prstenovi 13

7.

Endoklipse 6

24.

Pudentzov sistem

8.

Endoproteze 7

25.

Sfinkter umjetni

9.

Endopatch-evi (endograft-ovi) 8

26.

Stentovi

10.

Fixatori unutrašnji

27.

Stapleri i punjenja

11.

Implantati silikonski

28.

Šipke i šine za osteosintezu

12.

Intraokularne leće

29.

Tubusi

13.

Kanile 9

30.

Umetci i tkivni ekspanderi 14

14.

Katetri 10

31.

Vijci za osteosintezu

15.

Klinovi za kosti

32.

Valvule 15

16.

Kukice za osteosintezu

33.

Žice 16

17.

Kohlearni implantat

34.

Stomatološki implantati 17

 

Kuntscher, Rusch, Ender, medularni itd...

Torakalni, redon, Pundentz, PTC, itd...

Za srčane stimulatore i ostale elektronske implantate

Balofenska pumpa, morfijska pumpa, inzulinska pumpa, itd...

Srca (pacemaker, cardioconverter – defibrilator), živčanog sustava (mozga, živca), sfinktera, itd.

6 Vaskularne, neurokirurške, itd...

7 Zglobova, dojke, krvnih žila, srednjeg uha, testisa, ezofagealne itd...

8 Kardiovaskularni, arterijski, peritonejski, lyodura, lyoplant, lyostypt, drenažni itd...

Endotrahealne, vaskularne (arterijske i venske) itd...

10 Ventrikularni Pudentz, subclavia, ureteralni itd...

11 Za herniju, za protruziju acetabuluma, prolenske, za mandibulu, hemostatske itd...

12 Rutenijske pločice, radioaktivni umetci itd...

13  Valvularni, endoskopski, osteosintetski itd...

14  IUD, koštani ekspanderi, čeljusni itd...

15 Mitralna, aortalna, Pudentzova, itd...

16 Za šivanje, za fiksaciju, za serklažu, za vezivanje, za ligaturu itd...

17 Materijali za ispune, navlake, mostove; paste za punjenje, gutaperke, radikularni kolčići, dentalne legure, implantati, keramike, nadomjesci za kost, akrilati, gingivalne membrane i zavoji itd...

 

Medicinskom opremom, pomagalima i drugim spravama koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida smatraju se ostali medicinski proizvodi za nadomještanje tjelesnog oštećenja ili nedostatka koji se stavljaju u promet pod nazivom iz stupca 3 Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz općeg akta o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te stupca 3 Popisa dentalnih pomagala i ortodontskih naprava iz Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja, osim zubnih nadomjestaka kad ih isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine iz članka 39. stavka 1. točke e) Zakona i pomagala s Popisa ortopedskih i drugih pomagala iz općeg akta o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pod sljedećim nazivima: akumulator, vanjska zadnja guma, vanjska prednja guma, zračnica zadnja, zračnica prednja, puna guma prednja, puna guma zadnja, akumulator za elektromotorna invalidska kolica, tamna stakla, obično prozirno staklo, baterija 675A, baterija 675SP, baterija 312A, baterija 230A, baterija 13A, baterija LR-6, mikrofon, slušalica, kućište pomagala, preklopnik, potenciometar, ovjes vibratora, ovjes mikrofona, ovjes slušalice, kabel unutar slušnog pomagala, zvukovod, ušna kukica, pločica pojačala, mekana membrana, membrana vibratora, gornji dio uređaja, magnet, taster, zavojnica, poklopac akumulatora, pojačalo, regulator glasnoće, akumulatorska baterija, punjač baterije, zaštitni podmetač za krevet raznolikih veličina za jednokratnu uporabu, vlasulja za žene s kratkim vlaknom, vlasulja za žene s dugim vlaknom, vlasulja za muškarce i vlasulja za djecu.

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5

f)

- Kinoulaznice, 

- ulaznice za koncerte

- sportska događanja i kulturna događanja osim onih iz članka 39. stavka 1. točke n) ovoga Zakona

g)

- Kino ulaznice, 

- ulaznice za koncerte, 

- sportska događanja natjecateljskog ili revijalnog karaktera i kulturna događanja osim onih iz članka 39. stavka 1. točke n) Zakona.

 

5

13

 

25

5

5

 

5

g)

Novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja

h)

Novine novinskog nakladnika koji ima statut medija, koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom (više od 50%) sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja.

 

 

5

 

 

5

h)

Znanstvene časopise

f)

Znanstvene časopise

5

5

i)

Dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu

i)

Dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu, u skladu s posebnim propisom o hrani za dojenčad i malu djecu te prerađenoj hrani na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu

13

5

j)

- Jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla,

 

 

 

 

-maslac i margarin

 

j)

- Jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje kako je definirano Uredbom (EU) br. 1308/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007  

- maslac iz KN oznake 0405 10 i margarin iz  KN oznake 1517 10.

 

 

13

 

 

 

 

 

25

 

5

 

 

 

 

 

5

k)

Isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva

k)

Isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

Živim životinjama u smislu ove točke smatraju se:

1. živi konji, magarci, mazge i mule, iz KN oznake 0101;

2. žive životinje vrste goveda, iz KN oznake 0102;

3. žive svinje, iz KN oznake 0103;

4. žive ovce i koze, iz KN oznake 0104;

5. živa domaća perad vrste Gallus domesticus, patke, guske, purani i biserke, iz KN oznake 0105;

6. živi kunići i zečevi, iz KN oznake 0106 14.

 

 

 

 

13

 

 

 

5

l)

Isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva

l)

 

Isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

Svježim ili rashlađenim mesom i jestivim klaoničkim proizvodima od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva u smislu ove točke smatra se:

1. svježe ili rashlađeno meso od životinja vrste goveda, iz KN oznake 0201;

2. svježe ili rashlađeno svinjsko meso, iz KN oznaka 0203 11, 0203 12 i 0203 19;

3. svježe ili rashlađeno ovčje meso, iz KN oznaka 0204 10, 0204 21, 0204 22, 0204 23;

4. svježe ili rashlađeno kozje meso, iz KN oznaka 0204 50 11, 0204 50 13, 0204 50 15, 0204 50 19, 0204 50 31 i 0204 50 39;

5. svježe ili rashlađeno meso od konja, magaraca, mula ili mazgi, iz KN oznake 0205 00 20;

6. svježi ili rashlađeni jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, svježe ili rashlađene, iz KN oznaka 0206 10, 0206 30, 0206 80 91 i 0206 80 99;

7. svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od kokoši vrste Gallus domesticus, iz KN oznaka 0207 11 i 0207 13;

8. svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od purana, iz KN oznaka 0207 24 i 0207 26;

9. svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od pataka, iz KN oznaka 0207 41, 0207 43 i 0207 44;

10. svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od gusaka, iz KN oznaka 0207 51, 0207 53 i 0207 54;

11. svježe ili rashlađeno meso i jestivi klaonički proizvodi od biserki, iz KN oznake 0207 60;

12. svježe ili rashlađeno meso i jestivi mesni klaonički proizvodi od kunića ili zečeva, iz KN oznake 0208 10;

13. svježa ili rashlađena svinjska masnoća očišćena od mesa i masnoća peradi, netopljena niti drugačije ekstrahirana, iz KN oznake 0209;

14. svježa ili rashlađena jestiva crijeva, mjehuri i želuci, od goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva, iz KN oznake 0504 00 00.

 

Svježim i rashlađenim mesom, uključujući jestive klaoničke proizvode i masnoću, u smislu ove točke smatra se meso na temperaturi okoline, odnosno svježe meso kojem je temperatura snižena do oko 0ºC, ali još nije smrznuto. Duboko smrznuto meso koje je djelomično ili potpuno odmrznuto ne smatra se svježim ili rashlađenim mesom te se i dalje razvrstava kao smrznuto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

m)

Isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi

m)

Isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi,

 

Svježim ili rashlađenim kobasicama i sličnim proizvodima, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi u smislu ove točke smatraju se:

1. svježe ili rashlađene kobasice i slični proizvodi, od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, termički neobrađeni, nesušeni, nedimljeni niti drugačije konzervirani, iz KN oznake 1601;

2. svježi ili rashlađeni proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, termički neobrađeni, nesušeni, nedimljeni niti drugačije konzervirani, iz KN oznake 1602.

 

 

 

 

13

 

 

 

5

n)

Isporuku žive ribe

n)

isporuku žive ribe,

Živom ribom u smislu ove točke smatra se riba iz KN oznake 0301.

 

 

13

 

5

o)

Isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka

o)

Isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,

 

Svježom ili rashlađenom ribom, mekušcima i ostalim vodenim beskralježnjacima u smislu ove točke smatra se:

1. svježa ili rashlađena riba iz KN oznake 0302 i KN 0304;

2. svježi ili rashlađeni mekušci iz KN oznake 0307;

3. svježi ili rashlađeni vodeni beskralježnjaci iz KN oznake 0308.

 

 

 

 

13

 

 

 

5

p)

Isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica

p)

Isporuku svježih ili rashlađenih rakova: jastoga, hlapova, škampa, kozica,

 

Svježim ili rashlađenim rakovima u smislu ove točke smatraju se:

1. svježi ili rashlađeni jastozi iz KN oznake 0306 31 00;

2. svježi ili rashlađeni hlapovi iz KN oznake 0306 32;

3. svježi ili rashlađeni škampi iz KN oznake 0306 34 00;

4. svježe ili rashlađene kozice iz KN oznake 0306 35 i KN oznake 0306 36.

 

 

 

13

 

 

5

r)

Isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće

r)

Isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće,

 

Svježim ili rashlađenim povrćem, korijenima i gomoljima, te mahunastim suhim povrćem u smislu ove točke smatraju se:

1. svježi ili rashlađeni krumpir, iz KN oznake 0701 90;

2. svježa ili rashlađena rajčica, iz KN oznake 0702;

3. svježi ili rashlađeni crveni luk, luk kozjak (ljutika), češnjak, poriluk i ostale vrste luka, iz KN oznake 0703, osim lučica za sadnju iz KN oznake 0703 10 11;

4. svježi ili rashlađeni kupus, cvjetača, korabica, kelj i slične jestive kupusnjače, iz KN oznake 0704;

5. svježa ili rashlađena zelena salata ( Lactuca sativa ), radič i endivija ( Cichorium spp.), iz KN oznake 0705;

6. svježa ili rashlađena mrkva, postrna repa, cikla, bijeli korijen, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, iz KN oznake 0706;

7. svježi ili rashlađeni krastavci i kornišoni, iz KN oznake 0707;

8. svježe ili rashlađeno mahunasto povrće, oljušteno ili neoljušteno, iz KN oznake 0708;

9. svježe ili rashlađeno ostalo povrće, iz KN oznake 0709;

10. suho mahunasto povrće, oljušteno, neovisno je li oguljeno ili lomljeno ili ne, iz KN oznake 0713, osim sjemenskog graška iz KN oznake 0713 10 10 i sjemenskog graha iz KN oznake 0713 33 10;

11. svježi slatki krumpir, cijeli, namijenjen prehrani ljudi, iz KN oznake 0714 20 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

s)

Isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova

s)

Isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova,

 

Svježim i suhim voćem i orašastim plodovima u smislu ove točke smatraju se:

1. svježi ili suhi kokosov orah, brazilski orah i indijski oraščić, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne, iz KN oznake 0801;

2. svježi ili suhi ostali orašasti plodovi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne, iz KN oznake 0802;

3. svježe ili suhe banane, iz KN oznake 0803;

4. svježe ili suhe datulje, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangostin, iz KN oznake 0804;

5. svježi ili suhi agrumi, iz KN oznake 0805;

6. svježe ili suho grožđe, iz KN oznake 0806;

7. svježe dinje (uključujući lubenice) i papaje, iz KN oznake 0807;

8. svježe jabuke, kruške i dunje, iz KN oznake 0808;

9. svježe marelice, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, iz KN oznake 0809;

10. ostalo svježe voće, iz KN oznake 0810;

11. suho voće, mješavine orašastih plodova ili suhog voća, iz KN oznake 0813.

 

 

 

 

13

 

 

 

5

t)

Isporuku svježih jaja peradi, u ljusci

t)

Isporuku svježih jaja peradi, u ljusci,

 

Jajima u smislu ove točke smatraju se svježa jaja peradi, u ljusci, iz KN oznaka 0407 21 i 0407 29 10.

 

 

13

 

5

u)

Sadnice i sjemenje

u)

Sadnice i sjemenje,

 

Sadnicama se u smislu ove točke smatraju:

1. lukovice, gomolji, gomoljasti korijeni, izdanci i podanci korijena, u stanju mirovanja, u vegetaciji ili u cvatu, biljke i korijeni cikorije (osim korijena iz KN oznake 1212), iz KN oznake 0601;

2. ostale žive biljke (uključujući i njihovo korijenje), reznice i cijepovi te micelij gljiva, iz KN oznake 0602.

 

Sjemenjem se u smislu ove točke smatraju:

1. krumpir, sjemenski, iz KN oznake 0701 10;

2. lučice za sadnju iz KN oznake 0703 10 11;

3. kukuruz šećerac, sjemenski hibridi, iz KN oznake 0712 90 11;

4. grašak, sjemenski, iz KN oznake 0713 10 10;

5. obični grah uključujući bijeli grah (Phaseolus vulgaris), sjemenski, iz KN oznake 0713 33 10;

6. tvrda pšenica za sjetvu iz KN oznake 1001 11;

7. ostala pšenica i suražica za sjetvu, iz KN oznake 1001 91;

8. raž za sjetvu iz KN oznake 1002 10;

9. ječam za sjetvu iz KN oznake 1003 10;

10. zob za sjetvu iz KN oznake 1004 10;

11. kukuruz za sjetvu iz KN oznake 1005 10;

12. riža za sjetvu iz KN oznake 1006 10 10;

13. sirak u zrnu za sjetvu iz KN oznake 1007 10;

14. proso za sjetvu iz KN oznake 1008 21;

15. soja za sjetvu iz KN oznake 1201 10;

16. kikiriki, nepržen niti drukčije toplinski obrađen, neovisno je li oljušten ili lomljen ili ne, za sjetvu, iz KN oznake 1202 30;

17. laneno sjeme , neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1204;

18. sjeme uljane repice , neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1205;

19. suncokretovo sjeme , neovisno je li lomljeno ili ne, iz KN oznake 1206;

20. ostalo uljano sjeme i uljni plodovi , neovisno jesu li lomljeni ili ne, iz KN oznake 1207;

21. sjeme, plodovi i spore, vrsta koje se rabi za sjetvu, iz KN oznake 1209.

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

5

v)

Gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode

v)

Gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode,

 

Gnojivima se u smislu ove točke smatraju proizvodi iz poglavlja 31 Kombinirane nomenklature.

 

Pesticidima i drugim agrokemijskim proizvodima u smislu ove točke smatraju se insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za reguliranje rasta biljaka, dezinficijensi i slični proizvodi, pripremljeni u oblike ili pakiranja za pojedinačnu prodaju ili kao pripravci ili proizvodi (na primjer, posumporene vrpce, fitilji, svijeće i papiri za muhe) iz KN oznake 3808.

 

 

 

 

13

 

 

 

5

z)

Proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce

z)

Proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce, neovisno o namjeni,

 

Proizvodima koji se pretežito koriste kao hrana za životinje u smislu ove točke smatraju se:

1. mrkva i postrna repa iz KN oznake 0706 10;

2. slatki krumpir iz KN oznake 0714 20 90;

3. ostali korijeni i gomolji s visokim sadržajem škroba, iz KN oznake 0714 90;

4. tvrda pšenica iz KN oznake 1001 19;

5. raž iz KN oznake 1002 90;

6. zob iz KN oznake 1004 90;

7. kukuruz iz KN oznake 1005 90;

8. sirak u zrnu iz KN oznake 1007 90;

9. heljda iz KN oznake 1008 10;

10. proso iz KN oznake 1008 29;

11. tritikale iz KN oznake 1008 60;

12. prekrupa i krupica od obične pšenice i pira iz KN oznake 1103 11 90;

13. prekrupa i krupica od kukuruza, iz KN oznake 1103 13;

14. prekrupa i krupica od raži ili ječma, iz KN oznake 1103 19 20;

15. pelete od zobi iz KN oznake 1103 20 30;

16. soja neovisno je li lomljena ili ne, iz KN oznake 1201 90;

17. brašno i krupica od uljanog sjemenja i plodova, osim od gorušice, iz KN oznake 1208;

18. švedska repa, krmna cikla, krmno korijenje, sijeno, lucerna (alfalfa), djetelina, esparzeta, krmni kelj, lupine, grahorice i slični proizvodi za stočnu hranu, neovisno jesu li u obliku peleta ili ne, iz KN oznake 1214;

19. ostaci i otpaci od prehrambene industrije i pripremljena životinjska hrana iz poglavlja 23 Kombinirane nomenklature, osim čvaraka iz KN oznake 2301 10, vinskog taloga i vinskog kamena, iz KN oznake 2307 te osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju, iz KN oznake 2309 10;

20. kreda iz KN oznake 2509;

21. lizin i njegovi esteri te njihove soli, iz KN oznake 2922 41;

22. metionin iz KN oznake 2930 40;

23. cistein i cistin, iz KN oznake 2930 90 13;

24. provitamini i vitamini, prirodni ili proizvedeni sintezom (uključujući prirodne koncentrate), njihovi derivati koje se rabi prvenstveno kao vitamine te međusobne mješavine prethodno navedenih spojeva, neovisno jesu li u nekom otapalu ili ne, iz KN oznake 2936.

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

5

 

U nastavku se daje pregled dobara i usluga iz čl. 38. st. 3. Zakona o PDV-u i čl. 47. st. 2. Pravilnika o PDV-u koja će se od 1. travnja 2022. godine oporezivati stopom PDV-a od 13 %. Detaljnija objašnjenja o kojim je dobrima riječ daje se na temelju Pravilnika o izmjenama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost koje se mogu vidjeti na mrežnoj stranici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=20237

Dobra i usluge za koje se mijenja stopa PDV-a od 1. travnja 2022. godine označena su polumasnim (bold) slovima.

 

 

PDV PO STOPI OD 13 % PLAĆA SE NA:

 

 

PDV PO STOPI OD 13 % PLAĆA SE NA:

 

STARA STOPA PDV-A 

(u %)

NOVA STOPA PDV-A (u %)

T.

(čl. 38. st. 3. Zakona o PDV-u)

T.  

(47. st. 2. Pravilnika o PDV-u)

a)

Usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma

a)

Usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora te iznajmljivanje mjesta/parcele u kampovima za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma. Objektima slične namjene smatraju se sve vrste komercijalnih ugostiteljskih objekata. Smještajem u smislu ovoga Pravilnika smatra se noćenje i dnevni boravak u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata.

 

Komercijalnim ugostiteljskim objektima u smislu ovoga Pravilnika smatraju se: hoteli, apart-hoteli, turistička naselja, turistički apartmani, pansioni, guest – house, kampovi, kamp naselja, kampirališta, kuće za odmor, sobe za iznajmljivanje, apartmani i studio – apartmani, prenoćišta, odmarališta, hosteli, planinarski domovi, lovački domovi, objekti za robinzonski smještaj i plovni objekti nautičkog turizma – brodovi ili brodice koji su prilagođeni i opremljeni za višednevni boravak posade i turista na krstarenjima i kružnim putovanjima.

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

13

b)

Novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju te osim onih koji se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja

b)

Novine i časopise novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 1. točke h) ovoga članka, koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju (više od 50%) te osim onih koje se u cijelosti ili većim dijelom sastoje od videozapisa ili glazbenog sadržaja (više od 50%).

 

 

 

13

 

 

 

13

c)

Dječje sjedalice za automobile i dječje pelene

c)

Dječje sjedalice za automobile i dječje pelene koje se pod tim nazivom stavljaju u promet.

 

 

13

 

13

d)

Menstrualne potrepštine

d)

Menstrualne potrepštine: higijenski ulošci, dnevni ulošci, tamponi, menstrualne čašice, menstrualne gaćice, menstrualna spužva, menstrualni disk i slično, koje se koriste namjenski tijekom menstruacije neovisno o tome jesu li namijenjene za jednokratnu ili višekratnu uporabu.

 

 

25

 

13

e)

Isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži, u smislu javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema posebnom propisu

e)

Isporuku vode, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži. Pod isporukom vode smatraju se usluge neposredno vezane uz isporuku vode odnosno obavljanje vodne usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje odnosno isporuka do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika prema posebnom propisu o vodama.

 

 

 

13

 

 

13

f)

Isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku

f)

Isporuku električne energije do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku.

 

 

13

 

13

g)

Isporuku prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica 

 

 

 

 

 

 

Napomena uredništva:

Na isporuku prirodnog plina u razdoblju od 1. travnja 2022. – 31. ožujka 2023. primjenjuje se stopa od 5 %

 

g)

Isporuku prirodnog plina iz KN oznake 2711 11 00 i 2711 21 00 i grijanja iz toplinskih stanica , uključujući naknade vezane uz te isporuke, neovisno o tome kome se isporuka obavlja. Grijanjem iz toplinskih stanica smatra se grijanje iz sustava toplinske energije u samostalnom, zatvorenom i distribucijskom sustavu . Iznimno na isporuke prirodnog plina uključujući naknade vezane uz tu isporuku, obavljene u razdoblju od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5%.

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

25

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

h)

Ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku

h)

Ogrjevno drvo, pelet, briket i sječku iz KN oznake 4401.

 

25

13

i)

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu

i)

Javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu o održivom gospodarenju otpadom.

 

 

13

 

13

j)

Urne i ljesove

j)

Urne i ljesove koji se pod tim nazivom stavljaju u promet.

 

13

13

k)

Usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo

k)

Usluge i povezana autorska prava pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača te nositelja fonogramskih prava koji su članovi odgovarajućih organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost prema posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo.

 

Pod uslugama i povezanim pravima pisaca, skladatelja i umjetnika izvođača koji su članovi organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koje obavljaju tu djelatnost po posebnim propisima iz područja autorskog i srodnih prava te uz prethodno odobrenje tijela državne uprave nadležnog za intelektualno vlasništvo smatraju se usluge i povezana prava koje isporučuju pisci, skladatelji i umjetnici izvođači te drugi individualni nositelji prava koji su ta prava stekli na temelju pravnoga posla, zakona, nasljeđivanjem ili na drugi način, kao i usluge i povezana prava koje isporučuju organizacije za kolektivno ostvarivanje prava u obavljanju poslova kolektivnog ostvarivanja prava, neovisno o tome djeluje li u svoje ime ili u ime nositelja prava, a za korist nositelja prava.

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

13

l)

Pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta prema posebnom propisu

l)

Pripremanje i usluživanje jela i slastica u i izvan ugostiteljskog objekta u skladu s posebnim propisom o ugostiteljskoj djelatnosti. Pripremanjem i usluživanjem jela i slastica u smislu članka 38. stavka 3. točke za) Zakona smatra se i isporuka pripremljenog jela i slastica s ili bez prijevoza uz dodatne usluge koje omogućuju njihovu trenutnu konzumaciju. Dodatnim uslugama osobito se smatra posluživanje pripremljenog jela i slastica u primjerenoj ambalaži, posudi ili na podlošku uz dodatak pribora za jelo i slično.

 

 

13

 

 

13

 

Na sva dobra i usluge koji nisu navedeni u ovom pregledu PDV se plaća po stopi od 25 %.

 

Povratak na vijesti