Računovodstvo ulaganja u dionice raspoložive za prodaju prema HSFI-ju 9

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2022
Članak:
Računovodstvo ulaganja u dionice raspoložive za prodaju prema HSFI-ju 9
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Trgovačka društva mogu višak novčanih sredstava uložiti u dionice drugih trgovačkih društava. Nakon odluke o vrsti dionice u koju će se ulagati, potrebno je donijeti odluku o klasifikaciji navedenog ulaganja koja ovisi o namjeri držanja stečenih dionica. Ako je namjera poduzetnika uložene dionice držati dulje od godine dana s ciljem ostvarivanja dividende, ulaganje će se klasificirati u financijsku imovinu raspoloživu za prodaju koja se u bilanci evidentira kao dugotrajna financijska imovina. O specifičnostima ulaganja u dionice klasificirane kao financijska imovina raspoloživa za prodaju kod obveznika primjene HSFI-ja, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Vrednovanje financijske imovine raspoložive za prodaju prema HSFI-ju 9
  3. Pravo na dividendu vlasnika dionice
  4. Računovodstveno praćenje ulaganja u dionice raspoložive za prodaju
  5. Zaključak
Hashtags:
#Dionice, #FinancijskaImovina, #PoslovniUdjeli