Računovodstvo tečajnih razlika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2021
Članak:
Računovodstvo tečajnih razlika
Stranica:
48.
Autor/i:
Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Stavke imovine i obveza koje se vežu uz poslovanje s inozemstvom, uz vrijednost u kunama, iskazuju se i u stranoj valuti. Propisi koji uređuju devizno poslovanje nalažu poduzetniku da na datum bilance takve stavke iskaže u kunama, uz primjenu srednjeg tečaja HNB-a koji se primjenjuje na taj dan. Kako postupati sa nastalim tečajnim razlikama s poreznog i računovodstvenog motrišta, pročitajte u nastavku članka.

  1. Uvod
  2. Koji tečaj primijeniti i na koje stavke
  3. Utvrđivanje tečajnih razlika
  4. Porezni položaj tečajnih razlika
  5. Primjeri knjiženja tečajnih razlika
  6. Zaključak
Hashtags:
#StranaSredstvaPlaćanja, #TečajneRazlike