Pravo na osobne odbitke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Pravo na osobne odbitke
Stranica:
69.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
 Osobni odbitci čine izuzimanja od oporezivanja dijela dohotka svakog obveznika poreza na dohodak u ovisnosti o njegovu obiteljskom i zdravstvenom statusu, uključujući i rješavanje stambenog pitanja te poboljšanje standarda osoba koje žive na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima. Osnovni se osobni odbitci priznaju i tijekom godine samo pri obračunu predujma poreza iz plaće, a pri oporezivanju primitaka iz drugih izvora priznaju se po godišnjoj poreznoj prijavi, uključujući i osobne odbitke koji se mogu priznati isključivo na temelju godišnje porezne prijave. S obzirom na to da se približavamo kraju godine – poreznog razdoblja, smatramo da je dobro podsjetiti po kojim se sve osnovama može ostvariti povrat poreza na dohodak.
  1. Pristup
  2. Dinamika osobnog odbitka u nas od 1994. do danas
  3. Osobni odbitak prema važećim propisima
  4. Kako visina osobnog odbitka utječe na smanjenje porezne obveze pri obračunu plaće
  5. Osobni odbitci koji se mogu rabiti samo na temelju godišnje porezne prijave
  6. Pravo na osobne odbitke rezidenata za uzdržavanu djecu i druge članove obitelji koji žive u inozemstvu
  7. Pravo na osobni odbitak nerezidenata
Hashtags:
#Dohodak, #Porezi, #TroškoviOsoblja