Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja prema novom MRS-u 1

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja prema novom MRS-u 1
Stranica:
46.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Vinko BELAK
Sažetak:
  Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) objavio je novi MRS 1 – Prezentiranje financijskih izvještaja u rujnu 2007. s primjenom od 1. siječnja 2009. Velike su se promjene dogodile u promjeni naziva izvještaja, prezentiranju izvještaja i terminologiji. Moglo bi se reći da je promjena MRS-a 1 posljedica približavanja MSFI američkim računovodstvenim standardima.
  1. Uvod
  2. Struktura Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja
  3. Informacije koje treba objaviti u Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja
  4. Dobitak ili gubitak razdoblja
  5. Ostali sveobuhvatni dobitak razdoblja
  6. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo