Izvanredni rashodi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Izvanredni rashodi
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI, mag. oec., univ. spec. oec.
Sažetak:
U prošlom je broju časopisa autorica obrazložila računovodstveno postupanje s izvanrednim prihodima. U ovom članku autorica obrazlaže u kojim slučajevima mali i srednji poduzetnici prema zahtjevima Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja iskazuju izvanredne rashode i na koji se način ti rashodi evidentiraju u knjigovodstvenim evidencijama i financijskim izvješćima društva. Izvanrednim se rashodima trebaju smatrati samo rashodi koji su proizašli iz prodaje bitnog dijela dugotrajne imovine društva, prirodnih katastrofa koje su uzrokovale nastanak velike štete na toj imovini i drugih izvanrednih događaja takve vrste. Svi se ostali rashodi koji nemaju obilježja značajnosti i neučestalosti trebaju smatrati ostalim poslovnim rashodima.
  1. Pristupna razmatranja
  2. Zahtjevi HSFI 16 – Rashodi
  3. Izvanredni rashodi od prodaje dugotrajne imovine
  4. Izvanredni otpisi od otuđenja imovine koji su nastali neočekivano i u visokoj vrijednosti
  5. Izvanredni rashodi zbog izvlaštenja ili zbog prirodnih katastrofa na bitnom dijelu imovine
  6. Poslovni događaji koji ne uzrokuju nastanak izvanrednih rashoda
  7. Zaključak
Hashtags:
#Računovodstvo