Računovodstveno i porezno motrište likvidacije udruge

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2009
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište likvidacije udruge
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
O likvidaciji udruge pisano je s pravnog motrišta u RRiF-u br. 8/09. Likvidaciju prate odgovarajući porezni i računovodstveni postupci. U svim navedenim motrištima likvidacije udruga postoji nekoliko prijepornih momenata. O kojim momentima je riječ i kako ih riješiti pročitajte u ovom članku.
  1. Uvod
  2. Temeljni prijepori
  3. Računovodstvo
  4. Porezno motrište
  5. Knjigovodstveni primjer
Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo