IX. c OIB U PLATNOM PROMETU

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 7.2010
Članak:
IX. c OIB U PLATNOM PROMETU
Stranica:
49.
Autor/i:
Sažetak:
  • Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 2010. godinu
Hashtags:
#PlatniPromet