Mjenice u poslovnoj praksi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2007
Članak:
Mjenice u poslovnoj praksi
Stranica:
76.
Autor/i:
Mr. sc. Đurđica JURIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U gospodarskoj praksi mjenica je i dalje zadržala svoju ulogu instrumenta osiguranja plaćanja. Naime, između dvojbe treba li za osiguranje plaćanja od kupca tražiti bjanko zadužnicu ili mjenicu, nemali broj poduzetnika odlučuje se upravo za bjanko mjenicu. Razlozi za to su različiti. Ponekad je to već i sama jednostavnost izdavanja mjenice, koja za razliku od bjanko zadužnice ne traži ovjeru potpisa potpisnika na mjenici kod javnog bilježnika. No, osim uloge instrumenta osiguranja plaćanja, mjenica može poslužiti i kao sredstvo kreditiranja i kao sredstvo negotovinskog plaćanja. U ovom članku dajemo praktične primjere popunjavanja mjenice, mjenično očitovanje te postupke naplate, indosiranja i eskontiranja mjenice.
  1. Uvod
  2. Trasirana mjenica
  3. Vlastita mjenica
  4. Bjanko mjenica
  5. Mjenično očitovanje
  6. Indosiranje mjenice
  7. Eskontiranje mjenice
  8. Naplata mjenice
Hashtags:
#PlatniPromet, #Računovodstvo