IBAN računi za uplatu poreza i doprinosa za isplatu plaće

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
IBAN računi za uplatu poreza i doprinosa za isplatu plaće
Stranica:
52.
Autor/i:
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

U procesu približavanja Republike Hrvatske (dalje: RH) članstvu u Europskoj uniji (dalje: EU), hrvatsko se zakonodavstvo usklađuje s platnim sustavom EU odnosno Payments Services Directive (PSD). U okviru navedene Direktive, Hrvatska narodna banka donijela je Odluku o nalozima za plaćanje (Nar. nov., br. 3/11.) i Odluku o načinu otvaranja transakcijskih računa (Nar. nov., br. 3/11. - 23/13.) kojima su propisane odredbe vezane za sadržaj i način popunjavanja naloga za plaćanje i način otvaranja transakcijskih računa kod kreditnih institucija. Više o navedenim promjenama, posebice kod plaćanja javnih davanja pri isplati osobnih primanja, može se pročitati u ovom članku.

1. Općenito o IBAN konstrukciji računa
2. IBAN konstrukcija računa za uplate javnih prihoda kod isplate osobnih primanja
3. Obrasci naloga za plaćanje HUB 3 i HUB 3A
4. Novi format datoteka naloga i datoteka za isplatu plaća

Hashtags:
#PlatniPromet