X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2017.

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 6.2017
Članak:
X. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2017.
Stranica:
83.
Autor/i:
Sažetak:

1. IBAN konstrukcija računa
2. Pregled uplatnih računa po gradovima/općinama za porez na dobitak, porez na dohodak i prirez, spomeničku rentu, članarinu turističkim zajednicama i šifre grada/općine
3. Uplatni računi za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori

Hashtags:
#PlatniPromet, #Porezi