Promjene u statističkom praćenju poslovanja s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2014
Članak:
Promjene u statističkom praćenju poslovanja s inozemstvom
Stranica:
303.
Autor/i:
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.
Sažetak:
Promijenjena je Odluka o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja iz 2012. Promijenjena Odluka zadržava važeći osnovni pristup statističkom praćenju poslovanja s inozemstvom, ali donosi i neke promjene, odnosno uvodi nova istraživanja. Tim potrebama treba prilagoditi i sustav izvješćivanja Hrvatske narodne banke za odnose rezidentnih osoba s nerezidentnim osobama.
  Na pitanje koji se izvještaji trebaju dostavljati HNB-u i koje su temeljne razlike u sustavu izvješćivanja rezidenata u odnosu na njihove prethodne obveze, odgovara se ovim člankom
  1. Uvod
  2. Osnovni tekst Odluke
  3. Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u papirnatom obliku
  4. Uputa za sastavljanje izvješća propisanih Odlukom o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja koja se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju u elektroničkom obliku
 
Hashtags:
#Devizno, #PoslovanjeInozemstvo