Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pitanja i odgovori
Obveznici revizije financijskih izvještaja za 2023. godinu
Srijeda, 27.09.2023.

Koja su društva obveznici revizije za 2023. godinu? Do kada treba donijeti odluku o odabiru revizora?

rrif - 7.2023, str. 29
Računovodstvo kratkoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza u skladu sa zahtjevima HSFI ja 13 Obveze Pri tome daje primjere ...

rrif - 6.2023, str. 135
Digitalni novac središnje banke i digitalni euro
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Diljem svijeta brojne središnje banke rade na projektu digitalnog novca Europska središnja banka do jeseni 2023 godine provodit će analitičke ...

rrif - 6.2023, str. 50
Odgovori na pitanja iz poslovne prakse

Raznolikost poslovnih događaja s kojima se susreću računovođe u svome radu zahtijeva znanje iz mnogih područja koja nisu uvijek računovodstvena ...

rrif - 6.2023, str. 22
Računovodstvo dugoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje dugoročnih obveza u skladu sa zahtjevima HSFI ja 13 Obveze Pritom daje primjere računovodstvenog ...

rrif - 4.2023, str. 138
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Iako su se na temelju činjenice da je nacionalna valuta postala euro mnogi obveznici statističkog izvještavanja Hrvatske narodne banke ponadali ...

Mišljenja
Promjene vezane za poslovanje kreditne institucije Revolut Bank UAB
Utorak, 07.06.2022, 410-01/22-01/909

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2022, str. 127
Fizičke osobe u sustavu deviznog izvješćivanja
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

S obzirom na to da se obvezno izvješćuje Hrvatsku narodnu banku o određenim transakcijama između deviznih rezidenata i nerezidenata u ...

Vijesti
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Petak, 15.04.2022.

Do 30 travnja 2022 godine ako su ispunjene pretpostavke za to Hrvatskoj narodnoj banci HNB trebaju se dostaviti odgovarajuća izvješća ...

rrif - 4.2022, str. 150
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

I ove godine bliži se rok do kojeg treba izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o kreditnim i depozitnim poslovima s nerezidentima ...

Vijesti
Računovodstvo transakcija s poduzetnicima unutar grupe
Srijeda, 01.12.2021.

Prema zahtjevima HSFI ja 2 i odredbama ZOR a grupu čini matično društvo i sva njegova ovisna društva Financijska ulaganja ...

rrif - 11.2021, str. 145
Referentne kamatne stope (benchmarks) u financijskoj industriji
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Međubankovne referentne kamatne stope eng Inter Bank Offered Rates IBOR koriste se kao indeks za gotovo sve financijske instrumente uključujući ...

rrif - 10.2021, str. 138
Escrow račun kod preuzimanja poduzeća
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

U trenutačnoj ekonomskoj situaciji s niskim kamatnim stopama i naizgled jeftinim novcem mnoga se trgovačka društva odlučuju za spajanja ili ...

Mišljenja
Mogućnost isplata primitaka na račune Revolut Bank UAB i Revolut Payments UAB
Ponedjeljak, 27.09.2021, 410-01/21-01/646

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2021, str. 140
Infrastrukture financijskog tržišta
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Infrastrukture financijskog tržišta iznimno su značajne za neometano funkcioniranje financijskog sustava a posredno putem njega i za realno gospodarstvo Bez ...

rrif - 4.2021, str. 149
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Približava se rok do kojeg rezidentne osobe moraju o nekim odnosima s nerezidentnim osobama u sustavu deviznog poslovanja izvještavati Hrvatsku ...

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2020, str. 81
Depozit i prijenos dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se oročenje novčanih sredstava kada se ono proteže između dvije proračunske godine i prijenosi ...

rrif - 6.2020, str. 33
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora poduzetnici mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama vlasnicima poslovnog prostora Nakon sklapanja ugovora ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Naplata u devizama za nekretninu u Republici Hrvatskoj prodanu nerezidentu
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH prodalo je stan koji se nalazi u Zagrebu fizičkoj osobi rezidentu ...

Sudska praksa
Zastarni rok za podnošenje zahtjeva za prijenos devizne štednje
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 4.2020, str. 191
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

I nadalje postoji obveza izvješćivanja i kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom u što se ubrajaju odnosi navedene vrste ...

pip - 4.2020, str. 107
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO STJECANJE BEZ OSNOVE ZASTARA čl 1111 ZOO a Pravilno je prvostupanjski sud zaključio da nije osnovan prigovor zastare ...

rrif - 9.2019, str. 43
Aktualna pitanja iz prakse

Davati savjet odnosno mišljenje podložno je rizicima Prvi je način na koji nam je stranka izložila problem Jesu li ...

rrif - 8.2019, str. 48
Depoziti i prijenos sredstava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju valutna klauzula koja se pojavljuje kod oročavanja novca te prijenos ...

rrif - 7.2019, str. 160
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim propisom iz područja deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se između ostaloga izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj ...

rrif - 7.2019, str. 20
Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza odnosno obveza čiji je rok dospijeća odnosno plaćanja poslije datuma bilance ...

pip - 6.2019, str. 62
Novi Zakon o tržištu kapitala – nematerijalizirani vrijednosni papiri i središnji depozitorij
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku daje prikaz nekih novina u dijelu petom novog Zakona o tržištu kapitala u odnosu na nematerijalizirane ...

rrif - 5.2019, str. 171
Upravljanje kamatnim rizikom kreditnog portfelja
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Kamatni rizik uz likvidnosni rizik a uz valutni rizika predstavlja znatan rizik koji može imati negativne posljedice u slučaju ...

rrif - 4.2019, str. 157
Prekogranični cash-pooling i godišnji izvještaj o kreditnim poslovima
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Već je uobičajeno da se o pretežitom broju kredita odobrenja odnosno zaduženja u odnosu na devizne nerezidente mora na ...

rrif - 4.2019, str. 73
Aktualna pitanja iz prakse

Razumijevanje poreza i računovodstva najbolje je na slučajevima iz prakse Treba napomenuti da poistovjećivanje vlastitog slučaja s onim koji ...

rrif - 4.2019, str. 23
Računovodstveno praćenje dugoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Dugoročne obveze su obveze čiji je rok dospijeća odnosno plaćanja poslije datuma bilance dulji od dvanaest mjeseci Autorica u ...

rrif - 3.2019, str. 98
Odgovori na pitanja iz prakse

U ovoj rubrici daju se odgovori na aktualna računovodstvena porezna i pravna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose ...

Pitanja i odgovori
Isticanje napomene „Ovo nije fiskalizirani račun“
Utorak, 15.01.2019.

Tko i kada treba istaknuti napomenu „Ovo nije fiskalizirani račun“?

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost - oporezivanje vrijednosnih kupona
Utorak, 18.12.2018, 410-19/17-02/314

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2018, str. 132
Paneuropski sustav plaćanja i osiguranje depozita u bankama
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Treba razviti paneuropski sustav plaćanja dužnosnik ECB a 2 Nova revizijska pravila o sprječavanju pranja novca 3 Uspostava paneuropske ...

rrif - 8.2018, str. 34
Računovodstvo financijske imovine prema Hrvatskim standardima
Autori: Gordana KORBEL
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Hrvatske standarde financijskog izvješćivanja primjenjuju mikro mala i srednja trgovačka društva Ta društva koja su dio grupe odnosno u ...

Pitanja i odgovori
Dužnost davanja podataka o dužniku
Srijeda, 09.05.2018.

Želim pokrenuti ovršni postupak, ali nemam točne podatkeo imovini dužnika. Mogu li na određeni način saznati te podatke?

Mišljenja
Predujmovi u sustavu fiskalizacije, obveza izdavanja fiskaliziranih računa
Ponedjeljak, 07.05.2018, 410–01/18–01/577

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2018, str. 141
Neka izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Posebnim provedbenim propisom u sustavu deviznog poslovanja uređena su izvješća koja se dostavljaju HNB u Među njima se svakako ...

rrif - 4.2018, str. 51
Dani depoziti i maloprodaja proizvoda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju davanje slobodnih novčanih sredstava u depozit i maloprodaja vlastitih proizvoda ...

pip - 3.2018, str. 97
Pojavni oblici sukoba interesa na tržištu kapitala (I.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku obrađuje najčešće i najzanimljivije pojavne oblike sukoba interesa na tržištu kapitala objašnjava neke od najčešćih ...

pip - 2.2018, str. 55
Depozitno osiguranje kao jamac financijske sigurnosti građana
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Radi jasnijeg određenja prema svrsi depozitnog osiguranja i učinku svote limita pokrića u ovome se članku izlaže pravno uređenje ...

rrif - 12.2017, str. 118
Interna realizacija i oročeni depoziti
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiži interna realizacija unutarnje ostvarenje i oročavanje depozita koji se protežu između proračunskih godina Za ...

Mišljenja
Obračun PDV-a u nautičkom turizmu na APA-u
Ponedjeljak, 27.11.2017, 410-01/17-01/451

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2017, str. 43
Depozit i revalorizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja deponiranje novca na određeno razdoblje depozit i naknadno vrednovanje ...

rrif - 5.2017, str. 149
Izvješćivanje HNB-a
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U ovom se članku daje pregled obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke vezano uz sastavljanje platne bilance stanja inozemnog duga ...