Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 10.2021, str. 138
Escrow račun kod preuzimanja poduzeća
Autor: Dr. sc. Miroslav GREGUREK , prof. vis. šk.

U trenutačnoj ekonomskoj situaciji s niskim kamatnim stopama i naizgled jeftinim novcem mnoga se trgovačka društva odlučuju za spajanja ili ...

rrif - 6.2021, str. 140
Infrastrukture financijskog tržišta
Autor: Fran MEĆAR , mag. oec.

Infrastrukture financijskog tržišta iznimno su značajne za neometano funkcioniranje financijskog sustava a posredno putem njega i za realno gospodarstvo Bez ...

rrif - 4.2021, str. 149
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Približava se rok do kojeg rezidentne osobe moraju o nekim odnosima s nerezidentnim osobama u sustavu deviznog poslovanja izvještavati Hrvatsku ...

Snimka webinara
Sažetak deviznog sustava RH, trajanje 120 min
Četvrtak, 17.12.2020.

Autor: I.P.

Mišljenja
Uputa za sastavljanje prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine
Četvrtak, 12.11.2020, 410-19/20-02/270

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 11.2020, str. 81
Depozit i prijenos dugotrajne imovine unutar proračunskog sustava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se oročenje novčanih sredstava kada se ono proteže između dvije proračunske godine i prijenosi ...

rrif - 6.2020, str. 33
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Ugovor o zakupu poslovnog prostora poduzetnici mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama vlasnicima poslovnog prostora Nakon sklapanja ugovora ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2019. godinu - uputa
Ponedjeljak, 25.05.2020, 410-01/20-01/1223

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Naplata u devizama za nekretninu u Republici Hrvatskoj prodanu nerezidentu
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Trgovačko društvo sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dalje RH prodalo je stan koji se nalazi u Zagrebu fizičkoj osobi rezidentu ...

Sudska praksa
Zastarni rok za podnošenje zahtjeva za prijenos devizne štednje
Ponedjeljak, 13.04.2020.

Vrhovni sud Republike Hrvatske

rrif - 4.2020, str. 191
Izvješćivanje o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

I nadalje postoji obveza izvješćivanja i kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom u što se ubrajaju odnosi navedene vrste ...

pip - 4.2020, str. 107
Domaća sudska praksa i stajališta
Autor:

OBVEZNO PRAVO STJECANJE BEZ OSNOVE ZASTARA čl 1111 ZOO a Pravilno je prvostupanjski sud zaključio da nije osnovan prigovor zastare ...

rrif - 9.2019, str. 43
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

Davati savjet odnosno mišljenje podložno je rizicima Prvi je način na koji nam je stranka izložila problem Jesu li ...

rrif - 8.2019, str. 48
Depoziti i prijenos sredstava
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju valutna klauzula koja se pojavljuje kod oročavanja novca te prijenos ...

rrif - 7.2019, str. 160
Izvješća koja se podnose HNB-u u vezi s deviznim poslovanjem
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

Posebnim propisom iz područja deviznog poslovanja u Republici Hrvatskoj utvrđuju se između ostaloga izvješća koja se dostavljaju Hrvatskoj narodnoj ...

rrif - 7.2019, str. 20
Računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje kratkoročnih obveza odnosno obveza čiji je rok dospijeća odnosno plaćanja poslije datuma bilance ...

pip - 6.2019, str. 62
Novi Zakon o tržištu kapitala – nematerijalizirani vrijednosni papiri i središnji depozitorij
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku daje prikaz nekih novina u dijelu petom novog Zakona o tržištu kapitala u odnosu na nematerijalizirane ...

rrif - 5.2019, str. 171
Upravljanje kamatnim rizikom kreditnog portfelja
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Kamatni rizik uz likvidnosni rizik a uz valutni rizika predstavlja znatan rizik koji može imati negativne posljedice u slučaju ...

rrif - 4.2019, str. 157
Prekogranični cash-pooling i godišnji izvještaj o kreditnim poslovima
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Već je uobičajeno da se o pretežitom broju kredita odobrenja odnosno zaduženja u odnosu na devizne nerezidente mora na ...

rrif - 4.2019, str. 73
Aktualna pitanja iz prakse
Autor:

Razumijevanje poreza i računovodstva najbolje je na slučajevima iz prakse Treba napomenuti da poistovjećivanje vlastitog slučaja s onim koji ...

rrif - 4.2019, str. 23
Računovodstveno praćenje dugoročnih obveza
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Dugoročne obveze su obveze čiji je rok dospijeća odnosno plaćanja poslije datuma bilance dulji od dvanaest mjeseci Autorica u ...

rrif - 3.2019, str. 98
Odgovori na pitanja iz prakse
Autor:

U ovoj rubrici daju se odgovori na aktualna računovodstvena porezna i pravna pitanja iz poslovne prakse Pitanja se odnose ...

Pitanja i odgovori
Isticanje napomene „Ovo nije fiskalizirani račun“
Utorak, 15.01.2019.

Tko i kada treba istaknuti napomenu „Ovo nije fiskalizirani račun“?

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost - oporezivanje vrijednosnih kupona
Utorak, 18.12.2018, 410-19/17-02/314

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2018, str. 132
Paneuropski sustav plaćanja i osiguranje depozita u bankama
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

1 Treba razviti paneuropski sustav plaćanja dužnosnik ECB a 2 Nova revizijska pravila o sprječavanju pranja novca 3 Uspostava paneuropske ...

rrif - 8.2018, str. 34
Računovodstvo financijske imovine prema Hrvatskim standardima
Autor: Gordana KORBEL
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Hrvatske standarde financijskog izvješćivanja primjenjuju mikro mala i srednja trgovačka društva Ta društva koja su dio grupe odnosno u ...

Pitanja i odgovori
Dužnost davanja podataka o dužniku
Srijeda, 09.05.2018.

Želim pokrenuti ovršni postupak, ali nemam točne podatkeo imovini dužnika. Mogu li na određeni način saznati te podatke?

Mišljenja
Predujmovi u sustavu fiskalizacije, obveza izdavanja fiskaliziranih računa
Ponedjeljak, 07.05.2018, 410–01/18–01/577

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2018, str. 141
Neka izvješćivanja o kreditnim i depozitnim poslovima s inozemstvom
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Posebnim provedbenim propisom u sustavu deviznog poslovanja uređena su izvješća koja se dostavljaju HNB u Među njima se svakako ...

rrif - 4.2018, str. 51
Dani depoziti i maloprodaja proizvoda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige iskazuju davanje slobodnih novčanih sredstava u depozit i maloprodaja vlastitih proizvoda ...

pip - 3.2018, str. 97
Pojavni oblici sukoba interesa na tržištu kapitala (I.)
Autor: Dr.sc. Morana DERENČINOVIĆ RUK , dipl. iur.

Autorica u ovome članku obrađuje najčešće i najzanimljivije pojavne oblike sukoba interesa na tržištu kapitala objašnjava neke od najčešćih ...

pip - 2.2018, str. 55
Depozitno osiguranje kao jamac financijske sigurnosti građana
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.

Radi jasnijeg određenja prema svrsi depozitnog osiguranja i učinku svote limita pokrića u ovome se članku izlaže pravno uređenje ...

rrif - 12.2017, str. 118
Interna realizacija i oročeni depoziti
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiži interna realizacija unutarnje ostvarenje i oročavanje depozita koji se protežu između proračunskih godina Za ...

Mišljenja
Obračun PDV-a u nautičkom turizmu na APA-u
Ponedjeljak, 27.11.2017, 410-01/17-01/451

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2017, str. 43
Depozit i revalorizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja deponiranje novca na određeno razdoblje depozit i naknadno vrednovanje ...

rrif - 5.2017, str. 149
Izvješćivanje HNB-a
Autor: Alen ŠKUDAR, dipl. oec.

U ovom se članku daje pregled obveza izvješćivanja Hrvatske narodne banke vezano uz sastavljanje platne bilance stanja inozemnog duga ...

rrif - 5.2017, str. 60
Novčana naknada i depoziti
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu knjiži novčana naknada koju moraju plaćati neki poslodavci koji ne zapošljavaju određeni broj osoba s ...

Mišljenja
Plaćanje bitcoinom
Ponedjeljak, 03.04.2017, 410-01/17-01/472

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2017, str. 46
Računovodstvo zakupa poslovnog prostora
Autor: Ivan PETARČIĆ , struč. spec. oec.

Ugovor o zakupu trgovačka društva mogu sklopiti s fizičkim ili pravnim osobama vlasnicima poslovnog prostora Nakon sklapanja ugovora pojavljuju ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu
Srijeda, 22.02.2017, 410-01/17-01/161

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2017, str. 233
Porez na dobitak i oročena sredstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom se praktikumu bilježe plaćanja i obračun poreza na dobitak te valutna klauzula na oročena novčana sredstva Neke ...

rrif - 12.2016, str. 264
Prekogranični cash-pooling
Autor: Mr. sc. Gordana MIŠKIĆ

Više nije neobično da su hrvatska društva uključena u sustave upravljanja novcem stoga što takvi poslovni odnosi nisu pod ...

rrif - 12.2016, str. 137
Oročavanje novca i maloprodaja proizvoda
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom će se praktikumu knjižit oročavanje novca te maloprodaja proizvoda Za različite okolnosti oročavanja novaca različiti su knjigovodstveni ...

Mišljenja
Oporezivanje PDV-om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu
Četvrtak, 17.11.2016, 410-19/16-01/165

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Javnobilježnički polog
Utorak, 15.11.2016.

Što je javnobilježnički polog te što se sve može dati javnom bilježniku na čuvanje?

Mišljenja
Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe
Ponedjeljak, 26.09.2016, 410-01/16-01/1724

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 8.2016, str. 36
Ustup potraživanja i valutna klauzula pri oročenju
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom će se praktikumu knjižiti ustup potraživanja i razlika valutne klauzule pri oročenju novca u poslovnoj banci S obzirom ...

rrif - 7.2016, str. 158
Transakcijski računi u inozemstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Već je dulje vrijeme slobodno otvaranje računa kod nerezidentne financijske institucije Iako je riječ samo o dislociranim računima hrvatskih poslovnih ...

Pitanja i odgovori
Primanja u cijelosti izuzeta od ovrhe prema posebnim propisima
Ponedjeljak, 11.04.2016.

Koja su to primanja i sredstva u cijelosti izuzeta od ovrhe na temelju posebnih propisa te koji su to posebni ...