Aktualna pitanja iz prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2019
Članak:
Aktualna pitanja iz prakse
Stranica:
73.
Autor/i:
Sažetak:

      Razumijevanje poreza i računovodstva najbolje je na slučajevima iz prakse. Treba napomenuti da poistovjećivanje vlastitog slučaja s onim koji se ovdje opisuje ne mora uvijek odgovarati vašoj stvarnosti. Stoga treba biti oprezan, odnosno potrebno je uzeti u obzir dodatne činjenice i informacije u vezi sa stvarno nastalim poslovnim događajem.
      Upravo na prvom pitanju, odnosno opisu slučaja golema važnost se poklanja razumijevanju nastanka poslovnog događaja. Temeljna pretpostavka za oblikovanje načina knjigovodstvenog obuhvaćanja poslovnog događaja je razumijevanje poslovne situacije, a ako trebaju dodatna objašnjenja od kreatora poslovnog događaja, potrebno ih je zatražiti. Kasnije se greške teško ispravljaju, osobito ako se u njihovo otkrivanje uključi i porezni nadzor.

Računovodstvo

1. Nastanak poslovnog događaja kupoprodaje / predujma
2. Kupnja osobnog automobila iz njemačke uz plaćanje depozita

Porez na dodanu vrijednost

1. Isporuke usluga veleposlanstvu sa sjedištem u Sloveniji
2. Obračun PDV-a na isporuku građevine i zemljišta te projektne dokumentacije
3. Porezni položaj usluga poliklinike – trgovačkog društva

Porez na dohodak

1. Korištenje osobnog odbitka ako radniku prestane radni odnos

Doprinosi

1. Dokazivanje pripadnosti osiguranju članova uprave nerezidenata

Radni odnosi

1. Pravo na godišnji odmor radnika koji radi kod dva poslodavca u nepunom radnom vremenu

Ovrha na plaći

1. Utjecaj dužnikova pristanak na naplatu svote više od zakonom dopuštenih granica kod tzv. administrativne zabrane

Neprofitne organizacije

1. Jesu li udruge obveznici poreza na dobitak?

Hashtags:
#Računovodstvo